102 Bilskadereparation / Semifinal

Tid

Tistag 31.1.2023

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplatser

Savon ammattiopisto
Hehkukatu 1, 70210 KUOPIO 

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 4 timmar. 

Preliminär tidtabell för dagen (ändringar är möjliga): 

kl. 9.00 Anmälan 

kl. 9.30 Morgonkaffe och allmän info till de tävlande och följeslagarna   klo 10.00 Aamupäivän kilpailutehtävä 

kl. 10.00 Förmiddagens tävlingsuppgift 
 
kl. 11.30 Lunchpaus 
 
kl. 12.30 Eftermiddagens tävlingsuppgift 
 
kl. 15.00 Respons och kaffe

Material och utrustning

Material och apparater som används i tävlingen  

 • lim och annat material för plastreparation 
 • verktyg för plastreparation 
 • rengöringstillbehör 
 • limpress 
 • excenterslip 
 • bandslipmaskin 
 • borrmaskin 
 • rak slipmaskin 
 • slipmaskin 
 • svetsapparat 
 • verktyg för plåtarbeten 

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • personlig skyddsutrustning: skyddskläder, skyddshandskar, skyddsskor, ögon-, hörsel- och andningsskydd  
 • verktyg för plastreparation med limningsmetod. 
 • verktyg för plåtriktning. 
 • verktyg för skärning, inpassning och slutfinish av plåtdel. 
 • mätverktyg 
 • svetsapparat. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdet för bilplåtslagning och bilplåtslagare i Grundexamen inom bilbranschen (UBS 2018). Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1:/Reparation av plastdel 

Uppgift

 • Rätt utförande av arbetet 15 p. 
 • Formnoggrannhet och hållfasthet 15 p. 
 • Arbetssäkerhet 10 p. 
 • Totalt: 40 p. 

Modul 2/Plåtarbete

Uppgift

 • Riktningsarbetets slutresultat 15 p. 
 • Svetsningens kvalitet 15 p. 
 • Måttnoggrannhet 10 p. 
 • Slipning och slutfinish 10 p.   
 • Arbetssäkerhet 10 p. 
 • Totalt: 60 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners