605 Svetsning / Semifinal

Tid

Tisdag 31.1.2023

Tävlingsplatser

 • Gradia
 • Jedu
 • Salpaus
 • Sakky
 • Vamia

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingsdagens preliminära tidtabell.  Ändringar kan komma. Tävlingstiden är sammanlagt 6 timmar.

Kl. 9.00 Anmälning

Kl. 9.30 Teoriprov

Kl. 10.15 Semifinalarbete

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 12.45 Semifinalarbete

Kl. 16.00 Dagen avslutas

Material och utrustning

Tävlingsarrangören reserverar följande maskiner och utrustning till tävlingsplatsen:

 • nc-styrd maskingradsax  
 • nc-kantpress
 • borrmaskin
 • manuell rundbockningsmaskin, kantvikare och maskingradsax 
 • MAG-, elektrod- och TIG-svetsar  
 • utrustning för skärbrännare 
 • nittång.

Tävlingsarrangören reserverar en arbetspunkt för varje tävlande.  Arrangören ser till att svetstillsatserna och råvarorna som behövs för arbetet står till förfogande

 • material som används
 • S235, S355, popnit Ø3,2(aluminium)

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • skiseringsredskap
 • kalkylator (det är inte tillåtet att använda telefon)
 • pennor och papper
 • egna handverktyg för en plåtslagare-svetsare såsom:
  • ritspenna
  • körnare
  • vinkelslipmaskin
  • handborrmaskin
  • borrsats
  • skarvsladd
  • mätutrustning
  • gasskärningsserie med passare osv.
 • egna skyddskläder, skyddsskor, skyddsglasögon och egen svetsmask, egna svetshandskar.
 • om man vill får man ta matsäck med sig.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på examensdelen Svets- och plåtarbeten i examen.

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 25 %

Kvantitativ bedömning 75 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Teoriprov

Upgift

 • 30 min.
 • 10 p.

Modul 2/Semifinalarbete

Upgift

 • 300 min.
 • 90 p.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners