P5 Logistik / Final

Finalister

Viorika Gustafsson

Ammattiopisto Spesia

Joonas Jokinen

Ammattiopisto Live

Jimmy Lempinen

Ammattiopisto Spesia

Tuomas Pärssinen

Ammattiopisto Live

Ville Tanninen

Ammattiopisto Spesia

Eelis Vierula

Kiipulan ammattiopisto

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Truck 
 • Pallyftare och plockningsvagn 
 • Produkter som tas emot 
 • Produkter som läggs in på hyllor 
 • Penna 
 • Säkerhetskniv 
 • Emballageplast 
 • Dator 
 • Lagerkontrollsystem 
 • Office-programvara 
 • Transportvagnar 
 • Arbetshandskar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Arbetskläder lämpliga för lagerarbete, inkl. skyddsskor 
 • I tävlingsuppgiften ingår en eller flera delar som utförs utomhus, och därför ska man klä sig enligt vädret. 
 • Anteckningsmaterial, inte obligatoriskt 
 • Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller reglerna godkänner dem. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I uppgiften ska man klara av mångsidiga uppgifter som hör till servicelogistik. I uppgiften ingår mottagning, plockning, förpackning och distribution av varor. I uppgiften ingår dessutom en truckuppgift utomhus, där den tävlande förutom truck ska använda pallastare och/eller plockningsvagnar. Den tävlande ska förstå funktionsprinciperna för ett lager, kunna använda ett lagerkontrollsystem samt kunna tolka de flesta dokument som har med lagerarbete att göra. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån goda (G3) i examensgrunderna för grundexamen i logistik. 

Bedömning  

Domarkåren består av representanter för arbetslivet och för specialundervisningen. Domarna bedömer de tävlandes ordningsföljd genom att fastställa poäng utgående från varje tävlandes tävlingsprestation.  I tävlingen används CIS-poängberäkningssystemet, där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  Tävlingsprestationerna bedöms när den tävlande har utfört tävlingsuppgifterna och själv bedömt sin egen prestation. 

Bedömningens målnivå är G3-nivån i grundexamen i logistik. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid arbetets planmässighet, beaktande av arbetssäkerheten, rätta arbetssätt och redskap samt vid ett omsorgsfullt arbetsgrepp.  Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt.   

Bedömningen baseras på en uppgiftsspecifik bedömningsanvisning, enligt vilken föremålen för bedömning förutom kraven på yrkeskunnande i examensdelarna i grundexamen i logistik är: 

 • Behärskande av och kännedom om arbetsredskapen 
 • Att bekanta sig med den givna arbetsanvisningen och följa den 
 • Beaktande av hållbar utveckling samt ett ekonomiskt arbetssätt 
 • Att ställa arbetspunkten och arbetsredskapen i ordning efter arbetet  
 • Att arbetet utförs på given tid samt arbetets smidighet 
 • Inställning till det egna arbetet och en eventuell utveckling av arbetet 
 • Problemlösningsförmåga 

Domare

 • Christian Falenius, Ammattiopisto Spesia, 
 • Jarmo Alén, Ammattiopisto Live 
 • Juha Pölönen, Ammattiopisto Live 
 • Henry Mäkinen, Logitri Oy
 • Jaakko Lehmusperä, Wurth Oy
 • Hannu Kaarre, Ammattiopisto Live
 • Hannu Sjölund, Stenbacka Oy
 • Tommi Raitovuo, Taitotalo
 • Marko Mäkelä, Luksia

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Mottagning, förpackning och distribution av gods 

Uppgift

Den tävlande utför en mottagnings-, förpacknings- och distributionsuppgift. Uppgiften går ut på att samla in gods enligt plockningslistor och förpacka dem enligt vad förpackningspåskrifterna förutsätter. Efter plockningen ska den tävlande göra försändelsen klar för distribution och distribuera och/eller leverera beställningarna. Det gäller att observera att åtminstone i en plockningsuppgift är leveranssättet hämtning i stället för distribution.  

Tid för uppgiften: 45 minuter 
Maxpoäng: 40 poäng 

Modul 2/Mottagning och hyllinläggning av varor

Uppgift

Den tävlande tar emot en ankommande godsförsändelse och utför lämpliga åtgärder som har med det att göra. De ankomna produkterna packas upp och läggs in på hyllor enligt lagringskraven. 

Tid för uppgiften: 45 minuter 

Maxpoäng: 40 poäng 

Modul 3/Arbete med truck

Uppgift

I uppgiften ska pallar och/eller laster hanteras med en truck. I uppgiften fäster man särskild uppmärksamhet vid arbetssäkerheten och noggranna arbetsmetoder. 

Tid för uppgiften: 45 minuter 
Maxpoäng: 20 poäng 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners