305 Närvårdare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.

Efter att ha genomför grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan man arbeta inom olika tjänster med vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård, småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården.  

#mästare2023 #närvårdare #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sitt agerande befrämja deras hälsa och välmående.

En närvådare arbetar inom social- och hälsovård, omsorg, fostran och rehabilitering.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Av de tävlande krävs kunnande om människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer.

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingsuppgifterna grundar sig på de obligatoriska examensdelarna: Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga och kriterierna gällande kraven på yrkesskicklighet. Motsvarande examensdelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå är Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt Att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Styrgrupp

 • Alaja Inke, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Eeva Virtanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Soila Nordström, Opetushallitus 
 • Hanna Arstila, Savon ammattiopisto  
 • Maarit Kiviholma, Savon ammattiopisto  
 • Johanna Lind, Axxell 
 • Outi Puolanne, Forssan ammatti-instituutti 
 • Kati Minkkinen, Saimaan ammattiopisto Sampo 
 • Satu Kärnä, Saimaan ammattiopisto Sampo 
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
 • Tanja Oksanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 • Kirsi Coco, Tehy ry 
 • Heli Saarinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
 • Suvi Leppälä, Espoon kaupunki 
 • Satu Nerg-Öhman, Espoon kaupunki 
 • Marjut Kautto, Attendo 

”Det bästa med nårvårdarens arbete är att hjälpa andra”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners