208 Pelituotanto / Semifinaali

Aika

Torstai 2.2.2023

Kilpailupaikat

Lajin semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailu suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana.

Materiaalit ja laitteet

Lajialue on kilpailussa käytettävä luokkatila ja sen läheisyydessä oleva taukoalue. Semifinaalipaikkakunta tarjoaa jokaiselle kilpailijalle ohjelmistot, internet-yhteyden, tietokoneen, näytön, näppäimistön, hiiren ja kuulokkeet, sekä mahdolliset varakappaleet vikojen sattuessa.

Kilpailussa sallitut tietokoneohjelmistot:

 • Pelimoottori
 • Unity
 • Unreal Engine
 • Godot
 • 3D-mallinnus
 • Blender
 • 3DS Max
 • Maya
 • Makehuman
 • Cinema 4D
 • Zbrush
 • 2D-grafiikka
 • Photoshop
 • Inkscape
 • GIMP 2
 • Krita
 • Piskel
 • Clipstudio Paint

Ohjelmointi

 • Visual Studio
 • VSCode

    Musiikki ja äänieditointi

 • Audacity
 • Audition
 • LMMS
 • sfxr.me

    Muut

 • Kaikki Creative Cloudin ohjelmistot
 • Kaikki ilmaiset/avoimen lähdekoodin ohjelmistot
 • Microsoft Office
 • Substance Painter

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus

Seuraavat työvälineet halutessaan:

 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia
 • omat kuulokkeet
 • oman näppäimistön ja hiiren
 • piirtopöydän
 • eväitä.

Matkapuhelimet kerätään pois kilpailun ajaksi. Internetin käyttö on sallittu kilpailun aikana, mutta kommunikointi muun kuin oman kilpailuparin kanssa on kielletty. Avun pyytäminen internetin avulla lasketaan mukaan tähän kieltoon, mutta olemassa olevien ratkaisujen etsiminen on täysin sallittua.

Netistä ladattuja assetteja (mm. Asset Store -paketteja, koodia, grafiikkaa, musiikkia ja ääniä) saa käyttää, kunhan tekijänoikeuslakia noudatetaan. Koodin kopioiminen sitä ymmärtämättä on kilpailun hengen vastaista, joten arvioinnissa otetaan huomioon koodin selkeä kommentointi.

Kilpailutyö palautetaan yhtenä .zip-tiedostona, joka sisältää kaikki pelin projektitiedostot, lähdekoodin, assetit, esityksen sekä muut työhön liittyvät tiedostot.

Tiedostot jaotellaan kolmeen eri kansioon arviointimoduulien mukaisesti, joka nopeuttaa ja selkeyttää arviointia huomattavasti. Nämä moduulit ovat nimeltään ”Game Project”, ”Game Build” ja ”Presentation and Game Design”.

Kilpailutyö nimetään muotoon ”208_Pelituotanto_SF_EtunimiSukunimi_ja_EtunimiSukunimi”.

Kilpailutyö on sinetöitävä ja tallennettava työpöydälle ennen kilpailuajan täyttymistä. Kilpailuajan ylittäminen johtaa diskaukseen. Semifinaalivalvojat huolehtivat ajallaan palautettujen kilpailutöiden eteenpäin viennistä kilpailun jälkeen, vielä saman päivän aikana.

Yleiskuvaus kilpailutehtävistä ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailupari suunnittelee ja toteuttaa kilpailun aikana digitaalisen pelin ja siitä kertovan esityksen, jotka perustuvat kilpailuparin vision mukaisesti kilpailupäivän tehtävänannossa paljastettavaan teemaan.

Kilpailijoita kannustetaan tulkitsemaan teemaa luovasti sekä rakentamaan innovatiivisia, viihdyttäviä ja omaperäisiä pelejä. Esityksessä on perusteltava tuotoksen teemanmukaisuus.

Pelituotanto on monialainen laji, joka vaatii kilpailujoukkueelta osaamista mm. pelisuunnittelussa, ohjelmoinnissa, ja peligrafiikan tuottamisessa. Kilpailussa arvioidaan pelejä lopputuloksena, peliin liittyvää esitystä sekä projektin organisointia. Pelejä arvioidaan monipuolisesti usean eri kriteerin kautta. Arviointikriteerit maksimipisteineen näkyvät tarkemmin alla.

Kilpailun tavoitteena on luoda mahdollisimman laadukas peli ja siitä kertova esitys tiukan aikarajan ja teeman puitteissa.

Arvioinnin pohjana käytetään media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tutkinnon osaa pelituotteen tekeminen. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden kiitettävään (K5) tasoon.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Laadullista arviointia 91 %

Määrällistä arviointi 9 %


Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Game Project

Tehtävä

Project organization standards: 

 • Project folders are named logically, 1 p  
 • Assets are named logically and consistently, 1 p  
 • Assets are placed appropriately in their respective folders, 1 p  

Quality of Code: 

 • Comments are used to clearly explain the code, 4 p  
 • Classes, methods, and variables are named logically and consistently, 1 p  
 • Ergonomic and safe working practices, 1 p  

Max: 9 p.

Moduuli 2/Game Build

Tehtävä

Gameplay: 

 • Controls work as expected and feel intuitive, 8 p  
 • Mechanics work as intended and create a good experience, 8 p  
 • Gameplay loop is fun and engaging, 5 p  
 • Camera works smoothly and supports the gameplay, 2 p  
 • Build contains all relevant gameplay instructions to the player, 2 p  
 • Build runs without frame drops on test computers , 2 p  

Graphics: 

 • Art style is appealing and fits the game and the theme, 6 p 
 • Game is visually appealing in motion , 3 p 
 • Visual clarity of the game, 3 p 
 • User interface is clear and visually appealing, 3 p 
 • Color palette is designed and effectively used in the game, 2 p  

Music and Sounds: 

 • Effectiveness and mood of the audio world, 5 p  
 • Music fits the game and theme, 3 p 
 • Sounds fit the game and theme, 3 p

Sustainability and Accessibility: 

 • Game passes the color blindness check (grayscale), 1 p  
 • Font size is adequate and legible, 1 p 
 • Contrast of the font passes the test (AA level), 1 p 

Max: 58 p.

Moduuli 3/Presentation and Game Design

Tehtävä

Gameplay video/stream/presentation: 

 • Length 1-2min and contains only valid material 2 p
 • Audio or text quality and clearness of speech and or text 1 p

Game Design and Theme: 

 • Use of the theme in the game is explained, 15 p 
 • Core game mechanics are explained , 7 p 
 • Dynamics created by the game mechanics are explained, 3 p 
 • Innovation and ideas of the game are explained, 2 p 
 • Intended mood and feel of the game are explained, 2 p 
 • Target audience specified, 1 p

Max: 33p.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit