P2 Kiinteistönhoito

Tämän lajin tehtävät perustuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tyydyttävän (T1) tason ammattitaitovaatimuksiin. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja.

Työkohteina voivat olla esimerkiksi oppilaitokset, liiketilat, asuinkiinteistöt, sosiaali- tai terveydenhuollon laitokset, teollisuuslaitokset, hotellit sekä muut asiakaskohteet.

#taitaja2023 #kiinteistönhoito #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöpalveluala on monipuolinen ammattiala, mistä löytyy vaihtelevia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaustehtävissä. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistöön kuuluvan tekniikan tarkkailua. Kiinteistönhoitajien työpaikat löytyvät mm. kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa.

Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Lisäksi kiinteistönhoitajalla voi olla erikoisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden huollosta, rakennusteknisistä korjaustöistä ja LVI-järjestelmien huollosta. Kiinteistönhoitajalta edellytetään työssään asiakaspalvelutaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Tehtävä on yksilötehtävä. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija / kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

TaitajaPLUS-kilpailu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille.

Kilpailu on ikärajaton.

Osaamis­vaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan tyydyttävän tason ammattitaitovaatimuksiin. Lajissa painottuvat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus- sekä asiakaspalvelutehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Lajiohjausryhmä

  • Petri Seppänen, Livesäätiö, Ammattiopisto Live 
  • Valter Ahlberg, Livesäätiö, Ammattiopisto Live 
  • Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry 
  • Janne Suntio, Rakennusteollisuus RT ry 
  • Jari Järvinen, Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto 
  • Timo Räsänen, Tampereen seudun ammattiopisto 
  • Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi 
  • Erno Järvistö, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu 
  • Esa Manninen, Savon koulutuskuntayhtymä, Sakky 
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus 

”Kiinteistönhoitajan työ on monipuolista”

Tutustu kiinteistönhoitajien uratarinoihin (ammattiosaaja.fi).

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit