305 Lähihoitaja

Tämän lajin tehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on lähihoitaja.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

#taitaja2023 #lähihoitaja #OlePro


Yleiskuvaus kilpailulajista

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevia asiakkaita yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Lajin kilpailutehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattitaitovaatimusten kiitettävän tason kriteereihin.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lajin osaamisvaatimukset perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin.

Kilpailutehtävät ovat pakollisten tutkinnon osien: kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ammattitaitovaatimusten kriteerien mukaisia. Perustason ensihoitajaksi valmistavalla perustason ensihoidon osaamisalalla vastaavat tutkinnon osat ovat terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Lajiohjausryhmä

 • Alaja Inke, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Eeva Virtanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Soila Nordström, Opetushallitus 
 • Hanna Arstila, Savon ammattiopisto  
 • Maarit Kiviholma, Savon ammattiopisto  
 • Johanna Lind, Axxell 
 • Outi Puolanne, Forssan ammatti-instituutti 
 • Kati Minkkinen, Saimaan ammattiopisto Sampo 
 • Satu Kärnä, Saimaan ammattiopisto Sampo 
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
 • Tanja Oksanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 • Kirsi Coco, Tehy ry 
 • Heli Saarinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
 • Suvi Leppälä, Espoon kaupunki 
 • Satu Nerg-Öhman, Espoon kaupunki 
 • Marjut Kautto, Attendo 

”Lähihoitajan työssä parasta on toisten ihmisten auttaminen”

Tutustu lähihoitajien uratarinoihin (ammattiosaaja.fi).

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit