312 Matkailu

Tämän lajin tehtävät perustuvat matkailualan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat vastaanottovirkailija, matkailupalvelujen tuottaja ja matka-asiantuntija.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi majoitus-, ravitsemis-, matkailupalvelujen asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvontatehtävissä sekä ohjelmapalvelujen järjestämistehtävissä erilaisissa matkailuyrityksissä.

#taitaja2023 #matkailu #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa. Hänellä on hyvät kieli- ja vuorovaikutustaidot, sekä eri kulttuurien tuntemus.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee kestävän toimintatavan mukaisesti, toimii työssään luotettavasti sekä noudattaa matkailualan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Hän toimii matkailualan asiantuntijana toimialan eri suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut suunnittelee työtään ja osaa työskennellä itsenäisesti sekä työryhmässä. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, vastuuntuntoisesti, oma-aloitteisesti ja hänellä on hyvät ongelmanratkaisutaidot ja tilannetaju. Hän on perehtynyt kansainväliseen ja kotimaiseen matkailualaan seuraten matkailualan mahdollisuuksia ja alan kehitystä.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toteuttaa, tuotteistaa ja opastaa erilaisia elämyksellisiä matkailutuotteita ja -palveluja. Hän osaa markkinoida ja myydä matkailutuotteita ja -palveluja. Hän toimii kustannustehokkaasti työpaikan ja sen toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaan.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat matkailualan perustutkinnon kiitettävän tason vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa ja tehtävien suunnittelussa on otettu huomioon matka-asiantuntijan, vastaanottovirkailijan ja matkailupalvelujen tuottajan osaamisohjelman opintoja

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija pukeutuu yrityksen sääntöjen mukaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Hän hallitsee asiakaspalvelu- ja myyntitilanteet sekä tunnistaa asiakkaan tarpeet, suunnittelee sekä toteuttaa erilaisia matkailupalveluja. Kilpailija esittelee asiakkaan tarpeita vastaavia palveluja sekä palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti kulttuuritaustat huomioon ottaen sekä toteuttaa kiitettävästi matkailuyrityksen palvelulupauksen. Hän vastaanottaa asiakkailta palautetta ja osaa kehittää toimintaansa palautteen mukaan.

Kilpailija selviytyy asiakaspalvelutilanteista molemmilla kotimaisilla kielillä sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Kilpailijan työskentely on taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua, yrittäjämäistä ja oma-aloitteista. Kilpailutehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaan ja työturvallisuus huomioiden. Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat tehtävät voidaan tunnustaa mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja näyttöjä. Kilpailijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö semifinaalin tai finaalin yhteydessä.

Lajiohjausryhmä

 • Matti Kuosmanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Timo Shepstone, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Jarmo Kuosmanen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 
 • Sari Syrjälä, Länsirannikon Koulutus oy WinNova 
 • Maria Kursu, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
 • Hannele Komi-Pelkonen, Koulutuskeskus Salpaus 
 • Päivi Airaksinen, Savon ammattiopisto 
 • Jarkko Lilja, Savon ammattiopisto 
 • Sari Stalder, Opetushallitus 
 • Christina Eriksson, Crowne Plaza Helsinki – Hesperia 
 • Riikka Laatikainen, Visit Espoo 

”Jaana haaveili matkaoppaan työstä ja valitsi matkailualan perustutkinnon”

Tutustu vastaanottovirkailijoiden uratarinoihin (ammattiosaaja.fi).

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit