604 Laborantti

Lajin tehtävät perustuvat laboratorioalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on laborantti

Laboranttina voit toimia laboratorioalan erilaisissa tehtävissä kuten teollisuuden tuotteiden laadunvarmistuksessa, luonnontieteellisen tutkimuksen parissa, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä tai ympäristön tilan ja elintarvikkeiden laadun seurannassa.

#taitaja2023 #laborantti #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laborantti tutkii arkipäivän asioita, kuten elintarvikkeita, ympäristöä, lääkkeitä ja kosmetiikkaa. Hän varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Laborantti osallistuu myös uusien tuotteiden kehittämiseen, tautien tutkimiseen ja rikosten ratkomiseen. Laborantin työhön kuuluu teollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden, kuten maalit ja polttoaineet, analysointi.

Käytännön työssä laborantti valmistaa liuoksia, ottaa ja käsittelee näytteitä, tekee mittauksia sekä laskee tuloksia. Laborantin työ on tarkkaa, huolellista, vastuullista, pitkäjänteistä ja edellyttää kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä.

Taitaja-kilpailussa laborantti tekee laboratoriomäärityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset ja biotekniset määritykset. Laborantti laskee tulokset, arvioi tulosten oikeellisuutta ja tekee niiden perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta. Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Laborantti on ikärajaton laji. Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamis­vaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin ja työelämän vaatimuksiin.

Kilpailutehtävissä painotetaan työtapojen ja menetelmien hallintaa, työn suoritusta sekä tuloksen oikeellisuutta. Huomiota kiinnitetään myös turvalliseen työskentelyyn, ohjeiden noudattamiseen, oman työn aikatauluttamiseen, raportointiin ja yhteistyötaitoihin.

Lajiohjausryhmä

 • Sanna Matinaho, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Essi Kantoluoto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Heidi Eskeli, Koulutuskeskus Salpaus 
 • Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti 
 • Leena Kainulainen, Tampereen seudun ammattiopisto 
 • Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 • Sari-Sisko Kantola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus 
 • Hanna Hyyryläinen, Kemianteollisuus ry 
 • Taru Reinikainen, Ammattiliitto Pro 
 • Susanna Berghäll, Origin by Ocean 
 • Merja Heimala, Neste 
 • Inga Tiainen, Neste 
 • Tuija Hytönen, Luke 
 • Pinja Harakkamäki, Curium Pharma 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit