407 Talonrakentaminen

Tämän lajin tehtävät perustuvat rakennusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on talonrakentaja.

Talonrakentaja työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla tehden erilaisia kirves-, sisävalmistus-, betoni- ja muuraustöitä niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Talonrakentajan työpaikka voi olla esimerkiksi yritysten palveluksessa tai yksityisenä ammatinharjoittajana.

#taitaja2023 #talonrakentaminen #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kilpailulajin tehtävien sisältö kohdistuu talonrakentajan laaja-alaisen työnkuvan sisältämiin ammattitaitoa mittaaviin työtehtäviin. Tehtävät laaditaan siten, että ne muistuttavat mahdollisimman paljon todellisia talonrakentajan ja muurarin työtehtäviä.

Talonrakentajat työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla tehden erilaisia rakennustöitä niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn saakka. Laajaan tehtäväkenttään kuuluvat kaikki talonrakennuksen, betonirakentamisen, muurauksen sekä rakennustuotteiden asennukseen liittyvät työt. Erityisesti muuraustyö on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista.

Talonrakentajan ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, tyylitajua, kärsivällisyyttä, harkintaa, organisointikykyä ja tinkimättömyyttä sekä kestävän kehityksen osaamista. Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Työympäristöt vaihtelevat rakennuskohteen mukaan. Talonrakentajat työskentelevät sekä sisällä että ulkona, vaihtelevissa sää- ja muissa olosuhteissa. Ajoittain työssä voi altistua vedolle, kylmyydelle, kosteudelle, kuumuudelle ja melulle. Talonrakentaja käyttää työssään erilaisia puurakentamiseen, betonirakentamiseen, elementtirakentamiseen ja muuraamiseen liittyviä rakennustyökaluja, mittalaitteita, laitteita ja koneita. Raskaiden materiaalien siirrot ja nostot tehdään koneita apuna käyttäen. Talonrakentajan tulee pystyä työskentelemään sekä itsenäisesti, että ryhmässä.

Työpaikkoja talonrakentajille on rakennusliikkeissä, rakennustuoteteollisuudessa, julkisella sektorilla sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Kilpailu on yksilökilpailu, mutta kilpailijalla on tehtävän mukaan tarvittaessa käytettävissä avustaja.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon seuraavien ammatillisten tutkinnon osien kiitettävän tason vaatimuksiin:

 • perustustyöt
 • runkovaiheen työt
 • ulkoverhous- ja kattotyöt
 • muuraus.

Lajiohjausryhmä

 • Mika Karjalainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Ere Nieminen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Veikko Vartiainen, Savon ammattiopisto 
 • Jukka Laukkanen, Savon ammattiopisto 
 • Jyrki Tamminen, Etelä-Savon ammattiopisto 
 • Pakka Lahnasalo, Etelä-Savon ammattiopisto 
 • Jari Toivakainen, Vantaan ammatiopisto Varia 
 • Markus Pahkala, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 
 • Veijo Matala, Ammattiopisto Lappia 
 • Mika Lehti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Arto Pekkala, Opetushallitus 
 • Janne Suntio, Rakennusteollisuus RT 
 • Anniina Kangas, Rakennusliitto 
 • Johan Lehtonen, Würth Oy 
 • Ari Backlund, Oy c.e. Lindgren Ab 
 • Tero Määttä, YIT 

”Talonrakentajan monipuoliset tehtävät”

Tutustu talonrakentajien uratarinoihin (ammattiosaaja.fi).

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit