315 Hyvinvointiteknologia

Tämän lajin tehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä hyvinvointiteknologian valinnaisen tutkinnonosan opintoihin. Perustutkinnon ammattinimike on lähihoitaja ja perustason ensihoitaja.

Lähihoitaja hyödyntää työssään hyvinvointiteknologiaa esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa päiväkoti, vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen, terveyskeskus, kotihoito ja koulu.

#taitaja2023 #hyvinvointiteknologia #OlePro

Semifinaali

Sivu julkaistaan myöhemmin.

Finaali

Sivu julkaistaan maaliskuussa 2023.

Tulokset

Tulokset julkaistaan finaalin jälkeen.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut hyvinvointiteknologian osaaja työskentelee ihmisten kanssa toimintakykyä edistäen. Hän hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologian ratkaisuja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa, sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Lajin kilpailutehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisten tutkinnonosien ja hyvinvointiteknologian valinnaisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten kriteerien mukaiseen kiitettävään osaamiseen.

Hyvinvointiteknologia on ikärajaton laji. Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamis­vaatimukset

Pakollisten tutkinnonosien sekä Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -valinnaisen tutkinnon osan kiitettävän tason taidot.

Menestyvän kilpailijan tulee osata

  • suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä
  • käyttää hyvinvointiteknologian työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa
  • vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
  • ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä
  • edistää turvallisuutta
  • ylläpitää työkykyään ja hyvinvointiaan
  • arvioida ja kehittää työtään.

Lajiohjausryhmä

Lajiohjausryhmän jäsenet julkaistaan myöhemmin.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.