315 Hyvinvointiteknologia

Tämän lajin tehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisten sekä Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammattinimikkeet ovat lähihoitaja ja perustason ensihoitaja. 

Lähihoitaja hyödyntää työssään hyvinvointiteknologiaa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä.

#taitaja2023 #hyvinvointiteknologia #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut hyvinvointiteknologian osaaja työskentelee ihmisten kanssa toimintakykyä edistäen. Hän hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologian ratkaisuja asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa, sairauksien hoidossa ja terveyden edistämisessä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Lajin kilpailutehtävät perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakollisten tutkinnonosien ja hyvinvointiteknologian valinnaisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten kriteerien mukaiseen kiitettävään osaamiseen.

Hyvinvointiteknologia on ikärajaton laji. Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamis­vaatimukset

Pakollisten tutkinnonosien sekä Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä -valinnaisen tutkinnon osan kiitettävän tason taidot.

Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä
 • käyttää hyvinvointiteknologian työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa
 • vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä
 • edistää turvallisuutta
 • ylläpitää työkykyään ja hyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää työtään.

Lajiohjausryhmä

 • Kaisa Kirveslahti, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Angela Aalto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Liisa Korhonen, Savon ammattiopisto 
 • Sonja Fraile, Yrkesinstitutet Prakticum 
 • Jenny Calenius, Yrkesinstitutet Prakticum 
 • Sari Ojajärvi, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 
 • Jukka Koivisto, Suomen Diakoniaopisto 
 • Henna Varonen, Vantaan ammattiopisto Varia 
 • Anne Lindgren, Tehy 
 • Anna-Kaisa Nikkilä, Espoon kaupunki 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit