P4 Puhdistuspalvelu

Tämän lajin tehtävät perustuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja ja kiinteistönhoitaja. Puhtauspalvelualan lajissa kilpaillaan toimitilahuoltajan ja kodinhuoltajan ammattinimikkeillä.

Työkohteina voivat olla esimerkiksi oppilaitokset, liiketilat, asuinkiinteistöt, sosiaali- tai terveydenhuollon laitokset, teollisuuslaitokset, hotellit sekä muut asiakaskohteet.

#taitaja2023 #puhdistuspalvelu #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja tuottavat erilaisia kotityö- ja puhdistuspalveluita.

Tutkinnon suorittanut osaa tehdä ylläpito- ja perussiivoustehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä, sekä muita asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamiseen liittyviä työtehtäviä. Suorittamiinsa tutkinnon osiin perustuen hänellä on valmiuksia tuottaa erilaisia palveluja asiakkaiden tarpeisiin.

TaitajaPLUS-kilpailu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille.

Kilpailu on yksilökilpailu ja ikärajaton.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tyydyttävän tason (T1) ammattitaitovaatimuksiin.

Lajiohjausryhmä

  • Rauni Lehisto, Ammattiopisto Live
  • Arja Laasonen, Ammattiopisto Live
  • Merja Oljakka, SOL
  • Jesse Leino, Moneks-Siivous Oy
  • Mari Suomalainen, Senaatti-kiinteistöt
  • Raija Tissari, Savon Ammattiopisto
  • Pia Lehtinen, Ammattiopisto Spesia
  • Ritva Joki-Kolehmainen, Jokilaaksojen koulukuntayhtymä
  • Sanna-Mari Pyy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit