316 Kiinteistönhoito

Tämän lajin tehtävät perustuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja ja kiinteistönhoitaja.

Kiinteistöpalvelualan lajissa kilpaillaan kiinteistönhoitajan ammattinimikkeellä.

#taitaja2023 #kiinteistönhoito #OlePro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöpalveluala on monipuolinen ammattiala. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyrityksissä sekä kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa. Työkohteina voivat olla esimerkiksi oppilaitokset, liiketilat, asuinkiinteistöt, sosiaali- tai terveydenhuollon laitokset, teollisuuslaitokset, hotellit tai muut asiakaskohteet.

Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu kiinteistön huoltoa ja valvontaa, piha-alueiden hoitoa ja pieniä korjaustöitä palvelusopimuksen mukaisesti. Kiinteistönhoitajalla on laajat ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta.

Kiinteistönhoitaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.


Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija / kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamis­vaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan kiitettävän tason ammattitaitovaatimuksiin. Lajissa painottuvat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus- sekä asiakaspalvelutehtävät.

Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Lajiohjausryhmä

  • Ilir Avdiu , Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Kim Björkman, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Petri Jokimäki, Savon ammatiopisto
  • Tiina Kokkonen, Savon ammttiopisto
  • Heikki Nousiainen , Ammatiopisto Spesia 
  • Roman Hiisku , Aallokko Kiinteistöpalvelut Duo Service Oy 
  • Aki Savolainen , Sinimäen kiinteistöhoito Oy  
  • Janne Suntio , Rakennusteollis 
  • Tiia Brax , Kiinteistötyönantajat  

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit