312 Matkailu / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 1.2.2023

Kilpailupaikat

Kilpailuparien omat oppilaitokset. Kilpailu käydään Teams-yhteyden kautta.

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 4–6 tuntia klo 9–16 välillä.

Suoritusaikaan ei lasketa perehdyttämiseen eikä tehtävien antamiseen käytettävää aikaa.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailijoilla on käytettävissä 2 tietokonetta / pari. Tietokoneissa on Internet-yhteys ja Microsoft Office -ohjelmistopaketti. Kilpailu käydään Teams-yhteyden kautta.

Lisäksi tarvitaan luonnosteluvälineet, kynät ja paperia. Kilpailussa ei saa hyödyntää valmiita asiakirjapohjia tai etukäteen tuotettuja omia tiedostoja. Kilpailusuorituksia videoidaan.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia
 • oppilaitoksen hyväksymän työasun.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Tarkempi arviointi tehdään CIS-pistelaskuohjelmalla. Kilpailunpisteskaala 0–100 pistettä.

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0–100 p. Kilpailutehtävien arviointi on joko määrällistä ja/tai laadullista. Arvioinnin suorittaa kolme tuomaria. Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnon tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä (K5).

Arvioinnissa käytetään Matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelmasta seuraavia tutkinnonosien kriteereitä:

 • Matkailualan asiakaspalvelu
 • Hotellin vastaanottopalvelut
 • Matkailupalvelujen toteuttaminen
 • Matkapalvelujen myynti.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Matkapalvelujen myynti

Tehtävä

Tehtävään käytettävä kilpailuaika on 2 h kirjalliseen tuotokseen. Kilpailijaparin tehtävänä on tehdä tarjous ja päiväretki suunnitelma asiakkaiden toiveita noudatellen hinnoitteluineen. Asiakasryhmä, teema, aikataulu ja budjetti tarkentuvat kilpailupäivänä.

Pisteet: 25 p.

Moduuli 2/Matkailupalvelujen toteuttaminen

Tehtävä

Kilpailuparin tehtävänä on suunnitella kilpailupäivänä annettava neuvonta- ja ohjaustehtävä ja toteuttaa suunnitelman perusteella asiakaspalvelutilanne. Suunnitelmaan käytettävä aika on 1 tunti.

Suunnitelmaa ei palauteta eikä arvioida. Esityksen kesto on 5 min. Esityksessä voi käyttää suunnitelman aineistoja/materiaalia. Esitys videoidaan, palautetaan tuomaristolle ja arvioidaan.

Pisteet: 25 p.

Moduuli 3/Hotellin vastaanottopalvelut

Tehtävä

Kilpailijaparin tehtävänä on toimia vastaanottovirkailijoina. Tehtävään käytettävä aika on 1 tunti. Kilpailijapari tekee vastaanottovirkailijalle kuuluvia työtehtäviä ja palvelee asiakkaita. Tehtävät tarkentuvat kilpailupäivänä.

Pisteet: 25 p.

Moduuli 4/Teoriatehtävä matkailun perusteista

Tehtävä

Kysymykset koskevat matkailualan perustutkinnon osaamisaloja ja tutkinnonosia:

 • majoituspalvelujen osaamisala (vastaanottovirkailija),
 • matkapalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija),
 • matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)
 • matkailualan asiakaspalvelu.

Kysymyksiä on laaja-alaisesti matkailualaan liittyen. Osaamisalojen kysymysten lisäksi kysymyksiä Taitaja-kilpailun yhteisistä teemoista:

 • yrittäjyys
 • kestävä kehitys
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Tehtävään käytettävä kilpailuaika on 20 minuuttia. Kilpailijaparin tehtävänä on vastata kirjallisesti (oikein/väärin) annettuihin kysymyksiin.

Pisteet: 25 p.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit