407 Husbyggnad

Uppgifterna i denna gren baserar sig på grundexamen inom byggnadsbranschen. Yrkesbenämningen för grundexamen är husbyggare.

En husbyggare arbetar på nybyggnads- och renoveringsbyggplatser med olika timmermansarbeten, arbeten inomhus och betong- och murningsarbeten, från startskedet till arbetets färdigställande. En husbyggares arbetsplats kan till exempel vara som yrkesutövare i ett företag eller som egenföretagare.

#mästare2023 #husbyggnad #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fokus för innehållet i tävlingsuppgifterna ligger i husbyggarens breda arbetsbild innehållande arbetsuppgifter som kräver ett gediget yrkeskunnande. Uppgifterna utarbetas så att de så långt som möjligt påminner om verkliga arbetsuppgifter för en husbyggare och murare.

Husbyggare arbetar på byggplatser för nybyggnation och renovering och utför olika byggnadsarbeten, från inledningsskedet till arbetets färdigställande. Till det omfattande uppgiftsfältet hör alla arbeten vid hus- och betongbyggande, murning samt montering av byggprodukter. Särskilt murningsarbete är ett av byggbranschens mest krävande och traditionella hantverksyrken.

I husbyggarens yrke krävs mångsidiga hantverksfärdigheter, stilkänsla, tålamod, omdöme, organiseringsförmåga, envishet samt kunnande om hållbar utveckling. Det är viktigt att känna till och följa arbetarskyddsförfattningarna.

Arbetsmiljön varierar enligt byggobjekt. Husbyggarna arbetar både inomhus och utomhus i omväxlande väderleks- och andra förhållanden. Tidvis kan man i arbetet utsättas för drag, kyla, fukt, värme och buller. Husbyggaren använder olika byggnadsverktyg, mätanordningar, apparater och maskiner i sitt arbete med träbyggande, betongbyggande, elementbyggande och murning. För att flytta och lyfta tunga material används maskiner som hjälp. En husbyggare ska klara av att arbeta både självständigt och i grupp.

Arbetsplatser för husbyggare finns i byggfirmor, inom byggnadsproduktindustrin, den offentliga sektorn samt som självständig yrkesutövare.

Tävlingen är en individuell tävling men den tävlande har beroende på uppgiften vi behov tillgång till en assistent.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom byggnadsbranschen:

 • grundläggningsarbeten
 • arbeten i stomskedet
 • ytterbeklädnads- och takarbeten
 • murning.

Styrgrupp

 • Mika Karjalainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Ere Nieminen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Veikko Vartiainen, Savon ammattiopisto 
 • Jukka Laukkanen, Savon ammattiopisto 
 • Jyrki Tamminen, Etelä-Savon ammattiopisto 
 • Pakka Lahnasalo, Etelä-Savon ammattiopisto 
 • Jari Toivakainen, Vantaan ammatiopisto Varia 
 • Markus Pahkala, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 
 • Veijo Matala, Ammattiopisto Lappia 
 • Mika Lehti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Arto Pekkala, Opetushallitus 
 • Janne Suntio, Rakennusteollisuus RT 
 • Anniina Kangas, Rakennusliitto 
 • Johan Lehtonen, Würth Oy 
 • Ari Backlund, Oy c.e. Lindgren Ab 
 • Tero Määttä, YIT 

”Husbyggarens mångsidiga uppgifter”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners