201 CAD-suunnittelu / Finaali

Finalistit

Veikko Kestilä

Ammattiopisto Lappia

Erik Langinkoski

Omnia

Alexandros Telemachou

Omnia

Katri Vanhatalo

Turun ammatti-instituutti

Jose Lara Vesikansa

Omnia

Tomi Vesterinen

Salon seudun ammattiopisto

Kilpailupaikka

Tapiolan urheilupuisto, Honkahalli

Aikataulu

9.5. klo 9-17

10.5. klo 8-16.30

11.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita, jotka ovat saatavilla lajialueella kilpailupäivinä: 

 • Tietokone, jossa on ohjelmat Office 365, Acrobat Reader, Inventor 2022, AutoCAD2022 

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet: 

 • Työntömitta, viivoitin, muistiinpanovälineet, joita tarvitsee tehtävien luonnostelussa ja lisäksi halutessaan, henkilökohtaiset työvälineensä esim. 3D-hiiren  

Yleiskuvaus kilpailutehtävästä ja arvioinnin kokonaisuus

CAD-suunnittelussa kilpaillaan dokumenttien tuottamisesta. Dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja tai tehtävään voi olla sisältyä 3D-mallien tulostusta. Dokumentaatiota käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa tai markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää laskelmia ja/tai esitysgrafiikan tuottamista. Tehtävään voi liittyä tehtävään tarvittavia lähtötietoja tai teoriaa, joka annetaan tehtävän mukana. 

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, jossa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.  

CAD-suunnittelu on ikärajaton laji. Kilpailu on yksilökilpailu. 

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot teknisessä suunnittelussa. Menestyvä CAD-suunnittelija osaa: 

 • tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin 
 • tehdä standardien mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmilla 
 • käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa 
 • tehdä muutoksia piirustuksiin 
 • mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus 
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelma sovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen 
 • käyttää erilaisia ohjeita ja standardeja työssään 
 • käyttää perusmittavälineitä 
 • ilmaista näkökantansa selkeästi ja kunnioitusta herättäen 

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee: 

 • ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita 
 • osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa 
 • noudattaa annettuja turvaohjeita 
 • olla oma-aloitteinen 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.   

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. 

Laadullinen arviointi 10 % ja määrällinen arviointi 85 %. Lisäksi  

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5 %  

 • yrittäjyys  
 • kestävä kehitys  
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus  

Laadulliseen arviointiin osallistuu kerrallaan kolme tuomaria. Kilpailutehtävät pohjautuvat aiempien vuosien Taitaja-tehtäviin. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30 %.   

Tuomarit

 • Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto 
 • Matti Kyytinen, Winnova 
 • Maarit Pylkkänen, Stadin AO
 • Niina Virkki, Novitek Oy 
 • Keijo Johansson, Maker 3D 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Finaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/3D-mallinnus ja tulostus Inventor 

Tehtävä

Maksimipisteet: 20 p.  
Käytettävissä oleva aika: 3 tuntia 

Moduuli 2/2D-tehtävä AutoCAD

Tehtävä

Maksimipisteet: 20 p. 
Käytettävissä oleva aika: 3 tuntia 

Moduuli 3/3D-tehtävä kokoonpano ja visualisointi AutoCAD ja Inventor 

Tehtävä

Maksimipisteet: 40 p.  
Käytettävissä oleva aika: 7 tuntia 

Moduuli 4/2D-tehtävä ongelmanratkaisu AutoCAD 

Tehtävä

Maksimipisteet: 20 p.  
Käytettävissä oleva aika: 2,5 tuntia 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit