201 CAD-planering / Final

Finalister

Veikko Kestilä

Ammattiopisto Lappia

Erik Langinkoski

Omnia

Alexandros Telemachou

Omnia

Katri Vanhatalo

Turun ammatti-instituutti

Jose Lara Vesikansa

Omnia

Tomi Vesterinen

Salon seudun ammattiopisto

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, Honkahalli

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna: 

 • Dator, med programmen Office 365, Acrobat Reader, Inventor 2022, AutoCAD2022 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Skjutmått, linjal, anteckningsmaterial som den tävlande behöver vid skissering av uppgifterna, och dessutom om man så vill, personliga arbetsredskap, t.ex. en 3D-mus.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

I CAD-planering tävlar man i att producera dokument. Dokumenten kan vara ritningar, skriftligt material eller 3D-modeller eller i tävlingen kan också utprintning av 3D-modeller ingå. Dokumentationen används som hjälp vid framställning eller marknadsföring av olika produkter. Uppgifterna är allmänna till sin natur och kräver inga specialkunskaper inom något planeringsområde. Uppgifterna kan också omfatta produktion av kalkyler och/eller presentationsgrafik. I uppgiften kan ingå utgångsdata eller teori som behövs för uppgiften, och de ges tillsammans med uppgiften 

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven på kunnande på nivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna är rent praktiska planeringsuppgifter när det gäller att rita och göra upp modeller och i uppgifterna krävs inget omfattande teoretiskt kunnande.  

CAD-planering har ingen övre åldersgräns. Tävlingen är en individuell tävling. 

Den tävlande ska behärska baskunskaperna i CAD-planering inom teknisk planering. En framgångsrik CAD-planerare ska kunna: 

 • göra 3D-modeller och använda dem för att producera ritningar och för marknadsföring 
 • göra standardenliga tekniska ritningar med CAD-program  
 • använda sig av avbildningssätt och märkningar i enlighet med gällande standarder vid produktion av ritningar 
 • göra ändringar i ritningar 
 • mäta och göra utkast av ett givet stycke med sådan noggrannhet att man av utkasten kan göra en modell och ritning av stycket 
 • använda allmänna kontorsprogram för att producera text, beräkningstabeller och presentationsgrafik 
 • använda olika anvisningar och standarder i sitt arbete 
 • använda de vanligaste måttredskapen   
 • uttrycka sin synpunkt på ett tydligt och respektingivande sätt   

Förutom dessa krav ska en tävlande också kunna:     

 • förstå och följa givna anvisningar   
 • planera sin tidsanvändning i en tävlingssituation   
 • följa givna säkerhetsanvisningar   
 • vara initiativrik 

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.    

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Kvalitativ bedömning 10% och kvantitativ bedömning 85% Dessutom  

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5 %  

 • företagsamhet  
 • hållbar utveckling  
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet  

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. Tävlingsuppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Uppgiften i finalbeskrivningen kan ändras med ca 30 %.   

Domare

 • Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto 
 • Matti Kyytinen, Winnova 
 • Maarit Pylkkänen, Stadin AO
 • Niina Virkki, Novitek Oy 
 • Keijo Johansson, Maker 3D 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/3D-uppgift Inventor 

Uppgift

Maxpoäng: 20 p.  
Tid för uppgiften: 3 timmar 

Modul 2/ 2D-uppgift AutoCAD

Uppgift

Maxpoäng: 20 p. 
Tid för uppgiften: 3 timmar 

Modul 3/3D-uppgift hopmontering och visualisering AutoCAD och Inventor 

Uppgift

Maxpoäng: 40 p.  
Tid för uppgiften: 7 timmar 

Modul 4/2D-uppgift problemlösning AutoCAD 

Uppgift

Maxpoäng: 20 p.  
Tid för uppgiften: 2,5 timmar 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners