313 Taloushallinto / Semifinaali

Aika

Torstai 2.2.2023

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattorit

Aikataulu

Kilpailu alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00.  Kilpailun aikana on 45 minuutin ruokatauko.

Materiaalit ja laitteet

Jokaiselle kilpailijalle on varattu työpiste ja muistiinpanovälineet.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • laskin
 • kannettava tietokone, joista löytyy moduulissa 1 käytettävä kirjanpito-ohjelma ja MS-Office Excel sekä sähköpostiohjelma.

Tietokoneen toimiminen oman koulun WLAN-verkon ulkopuolisessakin WLAN-verkossa tulee varmistaa etukäteen. Kilpailun aikana matkapuhelimien käyttö on kielletty.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Kirjanpito

Tehtävä

Kilpailijat tekevät tositeaineiston pohjalta yhden kuukauden kirjanpidon sekä välitilinpäätöksen oman oppilaitoksen kirjanpito-ohjelmalla. Tehtävässä saa hyödyntää internetiä, kirjoja ja muistiinpanoja.

Arviointiperusteet

 • Myynti- ja ostolaskujen sekä muiden tositteiden oikein kirjaaminen.
 • Jaksotusten oikein kirjaaminen. Palautettava materiaali
 • Päiväkirja
 • Pääkirja
 • Arvonlisäverolaskelma
 • Tuloslaskelma tileittäin
 • Tase tileittäin.

Pisteet: 55 p.

Moduuli 2/Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 

Tehtävä

Tehtävä sisältää budjetointia ja/tai kustannuslaskentaa sekä kannattavuuden tunnuslukujen laskentaa.

Arviointiperusteet

 • Budjetointi ja/tai kustannuslaskenta sekä kannattavuuden tunnuslukujen laskenta.
 • Palautettava materiaali
 • Excel-taulukko, josta tehtävänannossa on tarkempaa tietoa.

Pisteet: 40 p.

Moduuli 3/Informatiivinen viesti

Tehtävä

Kilpailijan tehtävänä on laatia sähköpostiviesti, jossa hän kuvaa kirjanpitoaineiston käsittelyn ja budjetin laatimisen jälkeen yrityksen tilannetta. Sähköpostiviesti lähetetään semifinaalikoordinaattorille ja sen liitteenä on moduulien 1 ja 2 tehtävien palautettava aineisto.

Arviointiperusteet 

 • Palautusviestin informatiivisuus, sisältö ja ulkoasu.

Pisteet: 5 p.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit