314 Turvapalvelu / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 1.2.2023

Kilpailupaikat

 • Hyria
 • Sakky
 • OSAO
 • Tredu

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailu suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita:

 • tietokone
 • tehtävissä tarvittavat vartijan työvälineet.

Tehtävät suoritetaan oppilaitosympäristössä, johon on lavastettu tehtävien vaatima ympäristö. Ympäristöt kuvaavat paikallis- tai piirivartijan sekä turvatarkastajan työympäristöjä.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet
 • halutessaan omia eväitä.

Kilpailija voi olla pukeutuneena oppilaitoksensa omaan asuun. Saavu kilpailupaikalle hyvissä ajoin. Kilpailijan henkilöllisyys tarkastetaan kilpailupaikalle saavuttaessa.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Tehtävissä mitataan suorittajan teorian ja käytännön osaamista. Tehtävissä arvioitavina kohteina ovat muun muassa lainsäädännön tunteminen, asiakaspalvelu, työturvallisuus sekä tilanteen hallinta.

Arvioinnin pohjana käytetään seuraavia tutkinnon osia:

 • Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen
 • Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen
 • Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen
 • Häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimiminen
 • Vartiointitehtävissä toimiminen
 • Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta
 • Turvatarkastustehtävissä toimiminen.

Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden kiitettävään (K5) tasoon.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p.

Laadullista arviointia 60 %

Määrällistä arviointi 40 %

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Teoriakoe

Tehtävä

Teoriakoe koostuu sekä monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä.

Pisteet: 40 p.

Moduuli 2/Asiakaspalvelu-/uhkaava tilanne

Tehtävä

Kilpailija toimii vartijana oppilaitosympäristössä. Tehtävässä kilpailija kohtaa oppilaitoksen tiloissa mahdollisesti itsetuhoisen henkilön ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla. Tehtävässä ei kanneta voimankäyttövälineitä.

Pisteet: 30 p.

Moduuli 3/Turvatarkastustehtävä

Tehtävä

Kilpailija toimii vartijana väistötiloissa toimivassa tuomioistuimessa suorittaen turvatarkastustehtävää. Kilpailijalla on mahdollisuus käyttää teknistä käsimetallinilmaisinta. Tehtävässä ei kanneta voimankäyttövälineitä.

Pisteet: 30 p.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit