314 Säkerhetsbranschen / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 1.2.2023

Tävlingsplats

 • Hyria
 • Sakky
 • OSAO
 • Tredu

Semifinal-koordinator

Material och utrustning

I tävlingen används följande material och apparater: 

 • dator 
 • verktyg för väktare som behövs i uppgifterna.

Uppgifterna utförs i läroanstaltsmiljö, där en sådan miljö som uppgifterna kräver har arrangerats. Miljöerna föreställer arbetsmiljöer för en stationär väktare eller områdesväktare samt för en säkerhetskontrollant. 

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • anteckningsredskap 
 • om man vill får man ta matsäck med sig.  

Den tävlande kan vara klädd i läroanstaltens egen dräkt. Kom i god tid till tävlingsplatsen. Den tävlandes identitet kontrolleras när man anländer till tävlingsplatsen. 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I uppgifterna mäter man den tävlandes teoretiska och praktiska kunnande. Föremål som bedöms i uppgifterna är bl.a. kännedom om lagstiftning, kundbetjäning, arbetssäkerhet samt behärskande av situationer. 

Bedömningen baserar sig på följande examensdelar:

 • Arbete i säkerhetsvaktens serviceuppgifter
 • Riskhanterande och utarbetande av säkerhetsdokument
 • Förberedelser inför störnings- och olyckssituationer
 • Att fungera i störnings- och olyckssituationer
 • Arbete i bevakningsuppgifter
 • Förberedelser inför hotfulla situationer och  hantering av situationer
 • Arbete i säkerhetskontrolluppgifter

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna. 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Kvalitativ bedömning 60 % 

Kvantitativ bedömning 40 %  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

 Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Teoriprov

Uppgift

Teoriprovet har både flervalsfrågor och öppna frågor. Frågorna i provet baserar sig på examensdelarna Verksamheten inom säkerhetsbranschen, Grundläggande bevakning och övervakning av ordning samt Säkerhetskontroll.  

Totalt maxpoäng: 40 p. 

Modul 2/Kundservice- /hotsituation

Uppgift

Den tävlande arbetar som väktare i läroanstaltsmiljön. I uppgiften möter den tävlande i läroanstaltens lokaler en person som möjligen är självdestruktiv och handlar enligt situationens krav. I uppgiften bärs inga maktmedelsredskap.

Totalt maxpoäng: 30 p. 

Modul 3/Säkerhetskontrolluppgift

Uppgift

Den tävlande arbetar som väktare vid en domstol som hålls i en evakueringslokal och utför säkerhetskontrolluppgifter. Den tävlande har möjlighet att använda en handburen teknisk metalldetektor. I uppgiften bärs inga maktmedelsredskap.

Totalt maxpoäng: 30 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Evenemangets huvudsamarbetspartners