315 Välfärdsteknologi

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på de obligatoriska examensdelarna och på den valbara examensdelen att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämning i grundexamen är närvårdare och akutvårdare på grundnivå.


En närvårdare utnyttjar i sitt arbete välfärdsteknologi i olika verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården eller det pedagogiska området.

#mästare2023 #välfärdsteknologi #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av grenen

En närvårdare med kunskaper inom välfärdsteknologi som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor genom att stödja deras verksamhetsförmåga. De drar på ett mångsidigt sätt nytta av välfärdsteknologins lösningar i samband med att de stödjer klienternas verksamhetsförmåga, vårdar sjukdomar och främjar hälsa i livets alla skeden.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga för de obligatoriska examensdelarna samt den valbara examensdelen inom välfärdsteknologi i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen,

Välfärdsteknologi är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet är på nivån berömliga i de obligatoriska examensdelarna samt den valbara examensd.

Kravnivå utmärkta för de obligatoriska examensdelarna samt för den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi.

En framgångsrik tävlande ska kunna

 • planera hur välfärdsteknologi ska användas i klientarbete
 • använda välfärdsteknologiska arbetsmetoder, arbetsredskap och material för att främja och bedöma klientens funktionsförmåga
 •  använda interaktionsfärdigheter i klientarbetet
 • handleda klienterna i användningen av tjänster som gäller anskaffning och användning av välfärdsteknologi
 • främja säkerheten
 • upprätthålla sin arbetsförmåga och sin arbetshälsa
 • utvärdera och utveckla sitt arbete.

Styrgrupp

 • Kaisa Kirveslahti, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Angela Aalto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Liisa Korhonen, Savon ammattiopisto 
 • Sonja Fraile, Yrkesinstitutet Prakticum 
 • Jenny Calenius, Yrkesinstitutet Prakticum 
 • Sari Ojajärvi, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 
 • Jukka Koivisto, Suomen Diakoniaopisto 
 • Henna Varonen, Vantaan ammattiopisto Varia 
 • Anne Lindgren, Tehy 
 • Anna-Kaisa Nikkilä, Espoon kaupunki 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners