315 Välfärdsteknologi

Uppgifterna i den hr grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovård samt den valbara examensdelen inom välfärdteknologi. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.


En närvårdare drar nytta av välfärdsteknologi i sitt arbete till exempel på följande arbetsplatser; daghem, äldreboende, serviceboende med heldygnsomsorg, hälsocentral, inom hemvården och skola.

#mästare2023 #välfärdsteknologi #VarPro

Semifinal

Sidan kommer att publiceras senare.

Final

Sidan publiceras i mars 2023.

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av grenen

En närvårdare med kunskaper inom välfärdsteknologi som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor genom att stödja deras verksamhetsförmåga. De drar på ett mångsidigt sätt nytta av välfärdsteknologins lösningar i samband med att de stödjer klienternas verksamhetsförmåga, vårdar sjukdomar och främjar hälsa i livets alla skeden.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga för de obligatoriska examensdelarna samt den valbara examensdelen inom välfärdsteknologi i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen,

Välfärdsteknologi är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet är på nivån berömliga i de obligatoriska examensdelarna samt den valbara examensdelen inom välfärdsteknologi.

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen kommer att publiceras senare.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.