316 Kiinteistönhoito / Semifinaali

Aika

Tiistai 31.1.2023

Keskiviikko 1.2.2023

Torstai 2.2.2023

Kilpailupaikat

 • Sakky, Kuopio
 • Sedu, Seinäjoki

Semifinaalikoordinaattori

Aikataulu

Kilpailutehtäviin käytettävä aika on yhteensä 4 h klo 9–16 välillä.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin. 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • oman oppilaitoksen suojavaatetus, suojalasit, käsineet ja turvakengät.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailutehtävässä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa.

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden kiitettävään tasoon.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. Arvioinnissa käytetään sekä määrällistä, että laadullista arviointia.

Kaikissa tehtävämoduuleissa pääasiallisia arviointikriteereitä ovat:

 • työn aloitus
 • työskentely ja yrittäjyys
 • kestävä kehitys 
 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen 
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu
 • työympäristön siisteys 
 • ergonomia ja työturvallisuus 
 • työskentelyasennot eri työvaiheissa
 • työvälineiden ja osien käsittelyotteet 
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely 
 • työn laatu 
 • itsearviointi 
 • asenne omaan työhön ja sen arviointi 
 • kehittäminen. 

Arvioinnissa käytetään lisäksi tehtäväkohtaista arviointiohjetta, jossa arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen 
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi 
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen 
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus 
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1

Tehtävä

Kilpailutehtävän ensimmäisessä moduulissa kilpailija suorittaa rakennusteknisten korjaustöiden tutkinnon osan kiinnittämistehtävän levyseinään annettujen mittojen mukaiselle paikalle.

Kilpailija valitsee sopivan kiinnitysmenetelmän huomioiden työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet.

Moduuli 2

Tehtävä

Kilpailutehtävän toisessa moduulissa tehtävä sisältyy LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito tutkinnon osaan ja tehtävänä on suorittaa viemärijärjestelmiin liittyvä kokoamistehtävä.

Moduuli 3

Tehtävä

Kilpailutehtävän kolmannessa moduulissa tehtävä sisältyy kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen tutkinnon osaan. Tehtävänä on suorittaa kaksoishuutelu wc istuimen huolto/säätö.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit