316 Kiinteistönhoito / Finaali

Finalistit

Andreas Korhonen

Savon ammattiopisto

Gervin Kütt

Omnia

Sebastian Lönnqvist

Omnia

Veeti Molander

Omnia

Rasmus Mönkkönen

Savon ammattiopisto

Kilpailupaikka

Tapiolan urheilupuisto, tapahtumateltta

Aikataulu

9.5. klo 9-17

10.5. klo 8-16.30

11.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita, jotka ovat saatavilla lajialueella kilpailupäivinä:

 • Kilpailussa on käytettävä Granlund Manageri ohjelmistoa.
 • Kilpailijalle on varattu laite ja tunnukset työtikettiä varten

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • oman oppilaitoksen suojavaatetus, kuulokkeet, suojalasit, käsineet ja turvakengät.

Yleiskuvaus kilpailutehtävästä ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailutehtävässä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa.

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan, tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden kiitettävään tasoon.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. Arvioinnissa käytetään sekä määrällistä, että laadullista arviointia.

Kaikissa tehtävämoduuleissa pääasiallisia arviointikriteereitä ovat:

 • työn aloitus
 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen 
 •  yrittäjyys
 • kestävä kehitys 
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu
 • työympäristön siisteys 
 • työergonomia
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely 
 • työn laatu 
 • itsearviointi 
 • kehittäminen. 

Arvioinnissa käytetään lisäksi tehtäväkohtaista arviointiohjetta, jossa arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen 
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi 
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen 
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus 
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tuomarit

 • Päätuomari Heikki Nousiainen, Spesia  
 • Roman Hiisku, Aallokko Kiinteistöpalvelut Duo Service Oy
 • Aki Savolainen, Sinimäen kiinteistöhoito Oy
 • Santeri Sannemann, Spesia

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Finaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1

Tehtävä

Kilpailutehtävän ensimmäisessä moduulissa tehtävä sisältyy LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito tutkinnon osaan ja tehtävänä on suorittaa ilmanvaihtokoneiden tavanomaiset huoltotoimenpiteet.

Kilpailija ottaa huomion työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet.

Moduuli 2

Tehtävä

Kilpailutehtävän toisessa moduulissa kilpailija suorittaa Rakennusteknisten korjaustöiden tutkinnon osan. Kipsilevyn paikkaus /maalaus.

Kilpailija ottaa huomion työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet.

Moduuli 3

Tehtävä

Kilpailutehtävän kolmannessa moduulissa kilpailija suorittaa Koneiden käsitellyn puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla tutkinnon osan.

Suorita ajettavan ruohonleikkurin huoltotyö

 • Vaihda öljyt, suodatin, sytytystulppa
 • Puhdista leikkurin leikkuuosa
 • Kilpailija ottaa huomion työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet.

Moduuli 4

Tehtävä

Kilpailutehtävän neljännessä moduulissa kilpailija suorittaa kokoonpano tehtävän ohjeiden mukaisesti.

 • Suorita kokoaminen annetun ohjeen mukaisesti
 • Kilpailija ottaa huomion työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit