406 Sähköasennus / Semifinaali

Kilpailuaika

Iisalmi 30.1.2023

Iisalmi 1.2.2023

Helsinki 31.1.2023

Helsinki 1.2.2023

Helsinki 2.2.2023

Kilpailupaikat

 • YSAO, Iisalmi
 • Practicum, Helsinki

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Päivän tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Kilpailutehtävään käytettävä aika on 6 tuntia.

Materiaalit ja laitteet

 • Asennustarvikkeet
 • tyypillisiä valaistus- ja asennuskalusteita
 • pinta/uppoasennuksissa sekä sisä- ja ulkoasennuksissa yleiset
 • pienkiinteistöjen asennuskaapelit esim. MMJ, MCMK, AMCMK
 • pienkiinteistöjen keskukset ja keskustarvikkeet.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet: 

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia
 • kynä, joka soveltuu komponenttien merkintään keskuksen kanteen
 • käyttöönottotarkastusmittari
 • johtojen merkintään soveltuvat välineet esim. tarrakirjoitin, merkintäliuskat ja merkintätaskut kaapelille.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailulajin tehtävien sisältö kohdistuu sähköasentajan laaja-alaisen työnkuvan sisältämiin ammattitaitoa mittaaviin työtehtäviin. Tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne muistuttaisivat mahdollisimman paljon todellisia sähköasentajan työtehtäviä. Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus.  

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttaa arviointiin. 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. 

Semifinaalivastaavat esittelevät arviointialueet ja painotukset. Arvioinnissa on pyritty painottamaan oleellisimpia asioita toiminnan kannalta. Tuomareina toimivat pääsääntöisesti samat henkilöt jokaisena kilpailupäivänä, jotta arviointi on mahdollisimman tasapuolinen.

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytettävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään.

Esimerkki arvioinnista: 

 • Työ- ja sähköturvallisuus 12 p.
 • Käyttöönotto, testaus ja toiminta 16 p.
 • Mitat ja ulkonäkö 24 p.
 • Laitteiden – ja johtoteiden asennus 12 p.
 • Johdotus ja liitokset 12 p.
 • Asiakaspalvelu ja dokumentointi 14 p.
 • Kestäväkehitys ja yrittäjyys 10 p.
 • Yhteensä 100 p.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1

Tehtävä

Moduuli 1 

Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus.  

Suunnitelmaan kuuluvat asiakirjat   

 • tasopiirustus 
 • keskuskaavio 1,2 ja 3
 • tehtävänkuvaus 
 • piirikaavio. 

Työssä kalustetaan ryhmäkeskus sekä asennetaan valaistus ja sen ohjaus.  

Asennuksessa noudatetaan SFS6000-standardisarjaa (2017) sekä hyvää asennustapaa. Kiinnitysväli naula- ja ruuvikiinnikkeillä vaaka- ja pystysuorassa asennuksessa on 0.17 – 0,22 m. Ensimmäinen kiinnike asennetaan 5-10 cm rasiasta, kytkimestä, kojeesta tai kaapelin mutkasta. Painike, valokytkin 1000 mm ja pistorasia asennetaan 200 mm korkeuteen lattiasta. Jakorasioiden, valaisimien ja lämmittimien asennuskorkeus määritellään tarkemmin tasopiirustuksessa. Kaapeliasennusjärjestelmä määritellään tasopiirustuksessa, pinta-asennus, johtokanava, kaapelikouru tai muu vastaava.  

Työlista  

 • Ryhmäkeskukseen kontaktorin ja ohjauskytkimen lisäys 
 • Valaistuksen asennus  
 • Liiketunnistimen asennus  
 • Piirustusten päivitys ja tarvittaessa lisäpiirustusten teko.  

Merkinnät  

Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, releet ja yms. komponentit merkitään keskuksen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 1.1.–1.3. ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK_1.1.–1.3., merkinnässä käytettävä kaapelin merkintään suunniteltua merkintää.  

Asiakirjat  

Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat. Piirustukset ja asiakirjat luovutetaan muutosmerkinnöin.  

Käytettävät materiaalit ja keskukset  

Asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja lämmityskalusteita sekä johdot tyypillisiä esim. MMJ, MCMK, AMCMK.  

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit