411 Infrarakentaminen / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 1.2.2023

Torstai 2.2.2023

Kilpailupaikat

YSAO
Takojantie 9
70900 Toivala

Keuda
Paroninkuja 20
04920 Saarentaus

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailu suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana. Kilpailutehtäviin käytettävä aika on yhteensä 4 tuntia.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita: 

 • Tamtron Power 300i (YSAO. Keudan osalta informoidaan myöhemmin)
 • Novatron XsitePRO
 • Maarakennuskoneet ja erilaiset koneiden lisävarusteet
 • Tasolaser varusteineen
 • Tenstar simulaattori
 • Normaalit maarakennuskoneen huoltotöiden vaatimat työkalut
 • Kysymyslomake, piirustukset, laskin, kirjoitusvälineet ja suhdeviivain

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • ulkona tapahtuvaan työskentelyyn sopivat (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) mukaiset huomioväriset työvaatteet, turvakengät ja muut rakennustyömaalla ja huoltotyössä tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja varusteet.
 • Tasolaser ja laserin käyttöön liittyvät välineet (löytyy myös valmiina kilpailupaikalta)
 • omat hengityssuojaimet ja kertakäyttöiset suojakäsineet.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Arvioinnin pohjana käytetään rakennusalan perustutkinnon rakennustyömaalla toimiminen ja maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen sekä maarakennuskoneen käyttö, konetyyppi 1-tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden kiitettävään (K5) tasoon. Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen -tutkinnon osan kiitettävän tason vaatimuksiin.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

 • Laadullista arviointia 20 %
 • Määrällistä arviointia 80 %.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Piirustusten tulkinta ja työn toteutuksen perusteet

Tehtävä

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeiden kysymyksiin liittyen piirustusten tulkintaan sekä alan yleistietoon liittyviin kysymyksiin. Piirustusten luku on normaalia rakennustyömaalla käytettävien suunnitelmien tulkintaa. Kysymykset liittyvät rakennusalan tuntemukseen, turvalliseen työskentelyyn ja maarakennuskoneiden tekniikkaan sekä maarakennuskoneiden käyttöön.

Pisteet: 25 p.

Moduuli 2/Kaivinkoneen käyttö simulaatio ja koneohjauksen perusteet

Tehtävä

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä ja koneohjauslaitteen perusteiden hallintaa. Kilpailutehtävä suoritetaan Tenstar simulaattorilla ja Novatron XsitePRO mittalaitteella. Tehtävä tehdään simulaattorin/toimitsijan antamien ohjeiden mukaisesti.

Pisteet: 25 p.

Moduuli 3/Maarakennuskoneiden käyttö

Tehtävä

Tehtävän tavoitteena on ammattimainen koneenkäsittely, kuljettajaa ja konetta säästävä työmalli maarakennuskoneiden käyttöön liittyvissä työtehtävissä. Kilpailija tekee kuormaajalla kantavuuskuorman kuorma-autoon ja tulostaa kuormakirjan.

Tämän jälkeen kilpailija siirtyy kaivinkoneelle, jolla hän tasaa kiviainesta annettuun korkoon. Korkeusaseman määrittämiseen kilpailija käyttää tasolaseria. Tehtävässä ei tehdä alkutarkastuksia koneelle.

Pisteet: 25 p.

Moduuli 4/Päivittäiset ja ennakoivat huollot

Tehtävä

Tehtävissä arvioidaan kilpailijan koneen tuntemusta sekä kykyä työskennellä turvallisesti, järjestelmällisesti, huolellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Pisteet: 25 p.

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit