P2 Kiinteistönhoito / Semifinaali

Aika

Tiistai 31.1.2023

Keskiviikko 1.2.2023

Torstai 2.2.2023

Kilpailupaikat

 • Sakky, Kuopio
 • Tredu, Tampere

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailu suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin.

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet: 

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus 
 • oman oppilaitoksen suojavaatetus, suojalasit, käsineet ja turvakengät. 

Henkilökohtaisista apuvälineistä on ilmoitettava etukäteen. Halutessaan kilpailija voi ottaa mukaan omia eväitä. 

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailutehtävässä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa. 

Kilpailijan perehtyy annettuihin tehtäviin ja valitsee oikeat työvälineet, lisälaitteet sekä menetelmät. Hän toteuttaa tehtävän loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen tehtävänannossa kerrotut työt valmiiksi ja työpisteen kuntoon.  

Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne.  

Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, miten annettu ohjaus vähentää arvioinnista saatavia pisteitä. 

Mikäli kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.  

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden tyydyttävän tasoon. 

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. 

Arviointi perustuu määrälliseen ja laadulliseen arviontiin. Tehtävä sisältää kaksi moduulia. Molemmissa tehtävämoduuleissa pääasiallisia arviointikriteereitä ovat: 

 • työn aloitus  
 • työskentely ja yrittäjyys  
 • kestävä kehitys   
 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen   
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu   
 • työympäristön siisteys   
 • ergonomia ja työturvallisuus   
 • työskentelyasennot eri työvaiheissa 
 • työvälineiden ja osien käsittelyotteet   
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely   
 • työn laatu   
 • itsearviointi   
 • asenne omaan työhön ja sen arviointi   
 • kehittäminen. 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1

Tehtävä

Kilpailutehtävän ensimmäisessä moduulissa kilpailija suorittaa rakennusteknisten korjaustöiden tutkinnon osan kiinnittämistehtävän levyseinään annettujen mittojen mukaiselle paikalle. Kilpailija valitsee sopivan kiinnitysmenetelmän huomioiden työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet. Tehtävän arviointiperusteet ovat rakennusteknisten korjaustöiden tutkinnon osan tyydyttävän arviointikriteereiden mukaiset. 

Pisteet: 50 p. 

Käytettävissä oleva aika: 1 h. 

Moduuli 2

Tehtävä

Kilpailutehtävän toisessa moduulissa tehtävä sisältyy LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito tutkinnon osaan ja tehtävänä on suorittaa viemärijärjestelmiin liittyvä kokoamistehtävä. Tehtävissä huomioidaan yleinen työskentely (siisteys, asiakaslähtöisyys, työn eteneminen), työturvallisuus ja kestävän kehityksen toiminnan perusteet. Tehtävän arviointiperusteet ovat lvv-järjestelmien toimintakunnon ylläpito tutkinnon osan tyydyttävän arviointikriteereiden mukaiset. 

Kilpailijan perehtyy annettuihin tehtäviin ja valitsee oikeat työvälineet, lisälaitteet sekä menetelmät. Hän toteuttaa tehtävän loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen tehtävänannossa kerrotut työt valmiiksi ja työpisteen kuntoon.  

Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne. Ennen kilpailusuorituksen aloittamista kilpailijoille selvitetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.  

Pisteet: 50 p. 

Käytettävissä oleva aika: 1 h. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit