P4 Puhdistuspalvelu / Semifinaali

Aika

Torstai 2.2.2023

Kilpailupaikka

Koulutuskeskus JEDU

Oululaistenkatu 7,
86300 Oululainen

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailu suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana. Päivän tarkempi aikataulu selviää kilpailupaikalla.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita: 

 • siivousvaunu, siivousvälineet ja puhdistusaineet  
 • yhdistelmäkone: i-mop XL Basic- yhdistelmäkone, tuotekoodi 7200000B. 

Käytönnön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet: 

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus 
 • oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen, jalkineet ja henkilökohtaiset suojaimet.

Työvaatetuksen, jalkineiden ja henkilökohtaisten suojainten käyttö on osa kilpailutehtävän arviointia.  Henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen kilpailun aikana on hyväksyttyä etukäteen ilmoitetun mukaisesti ja sääntöjen hyväksymällä tavalla. Matkapuhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty. 

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailu on yksilökilpailu. Ennen kilpailutehtävän aloitusta kilpailijoille selvitetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.  

Kilpailutehtävässä näytetään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perusosaamista. Pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa.  

Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, miten annettu ohjaus vähentää arvioinnista saatavia pisteitä. Jos kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden työturvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.  

Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen. 

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden tyydyttävään (T1) tasoon. 

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. 

Laadullista arviointia 30 % 

Määrällistä arviointia 70 %  

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely, yrittäjyys sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne.  

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia): 

Moduuli 1

Tehtävä

 • Kilpailija suorittaa I-Mop XL BASIC yhdistelmäkoneella luokkatilan ylläpitosiivouksen oppilaitoksen tiloissa. Kilpailijat perehdytetään I-Mop yhdistelmäkoneen käyttöön.  I-Mop on jokaiselle kilpailijalle käyttövalmiina, lisäksi käytössä ovat kuvalliset siivouskoneohjeet.  
 • Kilpailija perehtyy annettuihin tehtäviin ja varustaa siivousvaunun tai varaa tarvittavat työvälineet sekä valitsee pesuaineliuokset käyttötarkoituksenmukaisesti.  Tehtävä sisältää työpisteen jätteiden kierrätyksen.  
 • Kilpailija suorittaa työn annetussa ajassa luokkahuoneen ylläpitosiivoustehtävän mukaisesti.  
 • Lopuksi kilpailija puhdistaa käyttämänsä koneet sekä siivousvälineet.  

Arviointikriteerit 

 • Työskentelyn aloitus 15 p. 
 • Työskentely kohteessa 30 p. 
 • Ergonomia ja työturvallisuus 15 p. 
 • Kestävä kehitys 10 p. 
 • Yrittäjämäinen toiminta työskentelyssä 5 p. 
 • Työn laatu 20 p. 
 • Itsearviointi 5 p. 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, yhdistelmäkoneen käyttöön, oikeisiin työtapoihin, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. 

Käytettävissä oleva aika: 40 min 

Pisteet: 100 p. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit