P4 Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra objekt.

#mästare2023 #rengöringsservice #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsbranschen. De som har avlagt examen kan utföra kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster samt underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Tävlingen görs individuellt och den har ingen övre åldersgräns.  

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschens kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån nöjaktiga (N1).

Styrgrupp

  • Rauni Lehisto, Ammattiopisto Live 
  • Arja Laasonen, Ammattiopisto Live 
  • Merja Oljakka, SOL 
  • Jesse Leino, Moneks-Siivous Oy 
  • Mari Suomalainen, Senaatti-kiinteistöt 
  • Raija Tissari, Savon Ammattiopisto
  • Pia Lehtinen, Ammattiopisto Spesia  
  • Ritva Joki-Kolehmainen, Jokilaaksojen koulukuntayhtymä
  • Sanna-Mari Pyy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners