P5 Logistiikka / Finaali

Finalistit

Viorika Gustafsson

Ammattiopisto Spesia

Joonas Jokinen

Ammattiopisto Live

Jimmy Lempinen

Ammattiopisto Spesia

Tuomas Pärssinen

Ammattiopisto Live

Ville Tanninen

Ammattiopisto Spesia

Eelis Vierula

Kiipulan ammattiopisto

Kilpailupaikka

Tapiolan urheilupuisto

Aikataulu

9.5. klo 9-17

10.5. klo 8-16.30

11.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita, jotka ovat saatavilla lajialueella kilpailupäivinä: 

 • Trukki 
 • Haarukka- ja keräilyvaunut 
 • Vastaanotettavat tuotteet 
 • Hyllytettävät tuotteet 
 • Kynä 
 • Turvaveitsi 
 • Käsikiristekalvo 
 • Tietokone 
 • Varastohallintajärjestelmä 
 • Office-ohjelmistot 
 • Rullakot 
 • Työkäsineet 

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet: 

 • Varastotyöhön soveltuvat työvaatteet sisältäen turvakengät 
 • Kilpailutehtävä sisältää ulkona suoritettavan osuuden tai osuuksia, joten vaatetuksen tulee olla sään mukaista 
 • Muistiinpanovälineet, ei pakollinen 
 • Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttö on hyväksytty sikäli, kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritelty. 

 

Yleiskuvaus kilpailutehtävästä ja arvioinnin kokonaisuus 

Kilpailijoiden tehtävänä on suoriutua monipuolisista palvelulogistiikan tehtävistä. Tehtävä sisältää tavaran vastaanottoa, keräilyä, pakkaamista ja lähetystä. Lisäksi tehtävässä on ulkona suoritettava trukkiosuus, jossa kilpailija käyttää trukin lisäksi haarukka- ja/tai keräilyvaunuja. Kilpailijan on ymmärrettävä varaston toimintaperiaatteet, osattava käyttää varastohallintajärjestelmää sekä pystyttävä tulkitsemaan yleisimpiä varastotyöhön liittyviä asiakirjoja. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat logistiikka-alan perustutkinnon perusteiden hyvään (H3) tasoon. 

Arviointi 

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittelemällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on suorittanut kilpailutehtävät ja arvioinut itse omaa suoritustaan. 

Arvioinnin tavoitetasona on logistiikan perustutkinnon H3-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin ja välineisiin sekä huolelliseen työotteeseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.  

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita logistiikan perustutkinnon tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten lisäksi ovat: 

 • Työvälineiden hallinta ja tuntemus 
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen 
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomioiminen 
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen 
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus 
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen 
 • Ongelmanratkaisutaito 

Tuomarit

 • Christian Falenius, Ammattiopisto Spesia 
 • Jarmo Alén, Ammattiopisto Live 
 • Juha Pölönen, Ammattiopisto Live 
 • Henry Mäkinen, Logitri Oy
 • Jaakko Lehmusperä, Wurth Oy
 • Hannu Kaarre, Ammattiopisto Live
 • Hannu Sjölund, Stenbacka Oy
 • Tommi Raitovuo, Taitotalo
 • Marko Mäkelä, Luksia

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Finaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Tavaran keräily, pakkaaminen ja lähettäminen 

Tehtävä

Opiskelija suorittaa keräily-, lähetys- ja pakkaustehtävän. Tehtävänä on kerätä keräilylistojen mukaiset tavarat ja pakata ne pakkausmerkintöjen edellyttämällä tavalla. Keräilyn jälkeen opiskelijan tehtävänä on saattaa lähetys toimitusvalmiiksi ja lähettää ja/tai toimittaa tilaukset. Huomionarvoista on, että vähintään yhdessä keräilytehtävässä on toimitustapana nouto lähetyksen sijaan.  

Käytettävissä oleva aika: 45 minuuttia 
Maksimipisteet: 40 pistettä 

Moduuli 2/Tavaran vastaanotto ja hyllytys

Tehtävä

Opiskelija vastaanottaa saapuvan lähetyksen ja tekee siihen liittyvät asianmukaiset toimenpiteet. Saapuneet tuotteet puretaan ja hyllytetään varastointivaatimusten mukaisesti. 

Käytettävissä oleva aika: 45 minuuttia 

Maksimipisteet: 40 pistettä 

Moduuli 3/Trukkityöskentely

Tehtävä

Tehtävänä on lavojen ja/tai kuormien käsittely trukilla. Tehtävässä kiinnitetään erityisesti huomiota työturvallisuuteen ja huolellisiin työskentelymenetelmiin. 

Käytettävissä oleva aika: 45 minuuttia 
Maksimipisteet: 20 pistettä 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit