604 Laborant

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom laboratoriebranschen. Yrkesbenämningen inom grundexamen är laborant. 

Som laborant kan man arbeta med olika uppgifter inom laboratoriebranschen såsom kvalitetskontroll av industriprodukter, inom naturvetenskaplig forskning, med utveckling av produkter och produktionsmetoder eller med övervakning av miljöns tillstånd eller livsmedelskvalitet. 

#mästare2023 #laborant #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En laborant utforskar vardagliga saker såsom livsmedel, miljö, läkemedel och kosmetika. Hen säkerställer produkternas kvalitet och säkerhet. Laboranten har också en viktig roll när man utvecklar nya produkter, utforskar sjukdomar eller löser brott.

I laborantens arbete ingår analysering av råvaror och produkter från industrin, t.ex. målfärger och bränslen. I det praktiska arbetet tillverkar laboranten lösningar, tar prover och hanterar prover, gör mätningar samt beräknar resultat. Laborantens arbete är noggrant, varsamt, ansvarsfullt, långsiktigt och förutsätter förmågan att arbeta både självständigt och i team.

I Mästare-tävlingen utför laboranten laboratorieanalyser. Laboranten hanterar prover och utför de kemiska, fysikaliska och biotekniska analyser som krävs. Laboranten räknar ut resultaten och drar utgående från dem slutsatser om provernas kvalitet. I arbetets utförande iakttar laboranten arbetsskyddsbestämmelserna och verksamhetsprinciperna för hållbar utveckling.

Laborantgrenen har ingen övre åldersgräns. Tävlingen är en individuell tävlingen. 

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på nivån berömliga gällande kraven på yrkeskunnande i examensgrunderna för grundexamen inom laboratoriebranschen och på arbetslivets krav.

I tävlingsuppgifterna betonas behärskande av arbetssätt och metoder, arbetets utförande samt att resultaten är riktiga. Man fäster uppmärksamhet också vid säkert arbetsutförande, att man följer anvisningarna, tidsplanering av det egna arbetet och samarbetsförmåga.

Styrgrupp

 • Sanna Matinaho, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Essi Kantoluoto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Heidi Eskeli, Koulutuskeskus Salpaus 
 • Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti 
 • Leena Kainulainen, Tampereen seudun ammattiopisto 
 • Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 • Sari-Sisko Kantola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus 
 • Hanna Hyyryläinen, Kemianteollisuus ry 
 • Taru Reinikainen, Ammattiliitto Pro 
 • Susanna Berghäll, Origin by Ocean 
 • Merja Heimala, Neste 
 • Inga Tiainen, Neste 
 • Tuija Hytönen, Luke 
 • Pinja Harakkamäki, Curium Pharma 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners