604 Laborant

Innehållet på sajten kommer att publiceras senare.

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom laboratoriebranschen. Yrkesbenämningen inom grundexamen är laborant.

Som laborant kan man arbeta med olika uppgifter inom laboratoriebranschen såsom kvalitetskontroll av industriprodukter, inom naturvetenskaplig forskning, med utveckling av produkter och produktionsmetoder eller med övervakning av miljöns tillstånd eller livsmedelskvalitet.

#mästare2023 #laborant #VarPro

Semifinal

Sidan kommer att publiceras senare.

Final

Sidan publiceras i mars 2023.

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En laborant utforska vardagliga saker såsom livsmedel, miljö, läkemedel och kosmetika. Hen säkerställer produkternas kvalitet och säkerhet. Laboranten har också en viktig roll när man utvecklar nya produkter, utforskar sjukdomar eller löser brott. I laborantens arbete ingår analysering av råvaror och produkter från industrin, t.ex. målfärger och bränslen. I det praktiska arbetet tillverkar laboranten lösningar, tar prover och hanterar prover, gör mätningar samt beräknar resultat. Laborantens arbete är noggrant, varsamt, ansvarsfullt, långsiktigt och förutsätter förmågan att arbeta både självständigt och i team.

I Mästare-tävlingen utför laboranten laboratorieanalyser. Laboranten hanterar prover och utför de kemiska, fysikaliska och biotekniska analyser som krävs. Laboranten räknar ut resultaten och drar utgående från dem slutsatser om provernas kvalitet.

I arbetets utförande iakttar laboranten arbetsskyddsbestämmelserna och verksamhetsprinciperna för hållbar utveckling. Grenen bygger på nivån berömliga gällande kraven på yrkeskunskap i examensgrunderna för grundexamen inom laboratoriebranschen och på arbetslivets krav.

Laborantgrenen har ingen övre åldersgräns. Tävlingen är en individuell tävlingen.

Krav på kunnande

Krav på kunnande kommer att publiceras senare.

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen kommer att publiceras senare.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.