604 Laborantti / Finaali

Finalistit

Mika Eerikäinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Joona Havakka

Saimaan ammattiopisto

Hanna Hujakka

Omnia

Maria Koskelo

Koulutuskeskus Salpaus

Mira Lahti

Keuda

Mira-Juulia Onnela

WinNova

Sini Paasikivi

WinNova

Kalisa Volfovich

Turun ammatti-instituutti

Kilpailupaikka

Tapiolan urheilupuisto, tapahtumateltta

Aikataulu

9.5. klo 9-17

10.5. klo 8-16.30

11.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle tarvittavat kalusteet, laitteet, välineet ja reagenssit kuten: 

 • UV/VIS-spektrofotometrit 
 • Laboratoriovaa’at 
 • Byretit 
 • TLC-levyt ja ajokammiot 
 • Magneettisekoittajat 
 • Lämmityslaitteet 
 • Sentrifugi  
 • Automaattipipetit 
 • Mittarit pH:n ja sähkönjohtavuuden mittaamiseen 
 • Mittavälineet ja astiat 
 • Suojavarusteet 
 • Kemian taulukot 
 • Laitteiden käyttöohjeet 
 • Tietokoneet
 • Muistiinpanovälineet.

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:  

 • Työkengät 
 • Laskin.

Yleiskuvaus kilpailutehtävästä ja arvioinnin kokonaisuus 

Kilpailutehtävät liittyvät ympäristön, erityisesti Itämeren, tutkimukseen ja analytiikkaan. Kilpailijat analysoivat vesinäytteitä, tutkivat Itämeren kasvillisuuden pigmenttejä sekä eristävät DNA:ta. Yksi kilpailutehtävistä on ns. yllätystehtävä. Kaikkiin kilpailutehtäviin annetaan kilpailupäivänä työohjeet. Kilpailijan on itse suunniteltava ja aikataulutettava päiväkohtaiset työnsä. Kilpailutehtävät liittyvät laboratorioalan perustutkinnon tutkinnon osiin mittaukset ja laiteanalytiikka, orgaaninen ja kromatografinen analytiikka, bioanalytiikka sekä ympäristöanalytiikka. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat laboratorioalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän (K5) tason arviointiin.  

Tuomarit

 • Päätuomari Sonja Kannisto, TAI 
 • Ari Rouhiainen, Omnia 
 • Ella Leppänen, HSY 
 • Geraldine Cilpa-Karhu, Stadin AO
 • Hanna Ekholm, Suomen Sokeri 
 • Inga Kallijärvi, Neste 
 • Julius Eistiö, Origin by Ocean 
 • Katri Juuti, Stadin AO
 • Lea Kuvaja, Stadin AO
 • Leena Kainulainen, Tredu 
 • Merja Heimala, Neste 
 • Mia Pirttimaa, Kpedu 
 • Pinja Harakkamäki, Curium 
 • Riitta Otranen, Neste 
 • Sari-Sisko Kantola, Omnia 
 • Susanna Berghäll, Origin by Ocean 
 • Terhi Kivistö, Neste 
 • Tuija Hytönen, Luke 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Finaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/Fosfaatin määrittäminen vesinäytteestä  

Tehtävä

Tässä kilpailutehtävässä kilpailija määrittää vesinäytteen fosfaattipitoisuuden. Spektrofotometrinen menetelmä perustuu molybdeenisinimenetelmään. Työ pohjautuu standardiin SFS-EN ISO 6878:2004. 
Pisteet: 20 p. 

Moduuli 2/Veden kemiallisen hapenkulutuksen määrittäminen

Tehtävä

Kemiallinen hapenkulutus kuvaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Kilpailutehtävässä näyte hapetetaan permanganaatilla ja jäljellä olevan permanganaatin määrä mitataan jodometrisella titrauksella. CODMn–arvo ilmoittaa orgaanisen aineksen määrän. Työssä käytetään standardia SFS 3036.  
Pisteet: 20 p. 

Moduuli 3/Yllätystehtävä

Tehtävä

Kilpailijalle annetaan kilpailupäivänä työohje.  
Pisteet: 20 p. 

Moduuli 4/Pigmenttien erottaminen ohutlevykromatografialla 

Tehtävä

Kasveissa esiintyvät pigmentit eli väriä antavat yhdisteet ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka absorboivat valoa näkyvällä aallonpituudella. Kilpailutehtävässä kilpailija käsittelee näytteen ja erottaa sen pigmenttejä kromatografiaan perustuvalla menetelmällä (TLC).  

Pisteet: 15 p. 

Moduuli 5/Vesinäytteen pH:n ja sähkönjohtavuuden mittaaminen 

Tehtävä

Kilpailija mittaa vesinäytteiden pH:n ja sähkönjohtavuuden. 

Pisteet: 5 p. 

Moduuli 6/DNA:n eristäminen sekä pitoisuuden ja puhtauden arviointi 

Tehtävä

Kilpailija eristää valmiiksi jauhetusta näytteestä DNA:n ja määrittää eristämänsä DNA-liuoksen pitoisuuden ja puhtauden spektrofotometrisesti. Puhtausasteella voidaan arvioida eristyksen onnistumista. 

Pisteet: 20 p. 

Tehtäväpankki Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit