604 Laborant / Final

Finalister

Mika Eerikäinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Joona Havakka

Saimaan ammattiopisto

Hanna Hujakka

Omnia

Maria Koskelo

Koulutuskeskus Salpaus

Mira Lahti

Keuda

Mira-Juulia Onnela

WinNova

Sini Paasikivi

WinNova

Kalisa Volfovich

Turun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Hagalund idrottspark, evenemangstält

Tidtabell

9.5. kl. 9-17

10.5. kl. 8-16.30

11.5. kl. 8-12

Material och utrustning 

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen. 

 • UV/VIS-spektrofotometrar 
 • Laboratorievågar 
 • Byretter
 • TLC-plattor och kärl för mobilfasen 
 • Magnetomrörare 
 • Värmeutrustning 
 • Centrifug  
 • Automatpipetter 
 • Mätare för mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga 
 • Mätutrustning och kärl 
 • Skyddsutrustning 
 • Kemitabeller 
 • Bruksanvisningar för anordningarna 
 • Datorer
 • Anteckningsutrustning.

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • Arbetsskor 
 • Kalkylator 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Tävlingsuppgifterna har att göra med miljöundersökning och -analytik , särskilt miljön i Östersjön. De tävlande analyserar vattenprover, undersöker växtpigment från Östersjön samt separerar DNA. En av tävlingsuppgifterna är en s.k. överraskningsuppgift. Arbetsbeskrivningarna för alla tävlingsuppgifter ges på tävlingsdagen Den tävlande ska själv för varje dag planera och sätta upp tidtabell för sitt arbete. Tävlingsuppgifterna anknyter till följande examensdelar i grundexamen inom laboratoriebranschen: mätningar och instrumentanalytik, organisk och kromatografisk analytik, bioanalytik samt miljöanalytik. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom laboratoriebranschen.  

Domare

 • Päätuomari Sonja Kannisto, TAI 
 • Ari Rouhiainen, Omnia 
 • Ella Leppänen, HSY 
 • Geraldine Cilpa-Karhu, Stadin AO
 • Hanna Ekholm, Suomen Sokeri 
 • Inga Kallijärvi, Neste 
 • Julius Eistiö, Origin by Ocean 
 • Katri Juuti, Stadin AO
 • Lea Kuvaja, Stadin AO
 • Leena Kainulainen, Tredu 
 • Merja Heimala, Neste 
 • Mia Pirttimaa, Kpedu 
 • Pinja Harakkamäki, Curium 
 • Riitta Otranen, Neste 
 • Sari-Sisko Kantola, Omnia 
 • Susanna Berghäll, Origin by Ocean 
 • Terhi Kivistö, Neste 
 • Tuija Hytönen, Luke 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Bestämning av fosfathalt i vattenprov 

Uppgift

I tävlingsuppgiften ska den tävlande bestämma ett vattenprov i havsvatten. Den spektrofotometriska metoden baserar sig på blå molybdenmetoden. Arbetet baserar sig på standarden SFS-EN ISO 6878:2004. 
Poäng: 20 p. 

Modul 2/Bestämning av vattnets kemiska syreförbrukning 

Uppgift

Den kemiska syreförbrukningen beskriver mängden kemiskt oxiderbart organiskt material som finns i vatten. I tävlingsuppgiften surgörs provet med permanganat och mängden resterande permanganat mäts med jodometrisk titrering. CODMn–värdet anger mängden organiskt material. I arbetet används standarden SFS 3036  
Poäng: 20 p. 

Modul 3/Överraskningsuppgift

Uppgift

Den tävlande får en arbetsbeskrivning på tävlingsdagen.  
Poäng: 20 p. 

Modul 4/Separation av pigment med tunnskiktskromatografi

Uppgift

Pigment som förekommer i växter, dvs. föreningar som avger färg, är kemiska föreningar som absorberar ljus i synliga våglängder. I tävlingsuppgiften ska den tävlande hantera ett prov och separera provets pigment med en metod som bygger på kromatografi (TLC).  

Poäng: 15 p. 

Modul 5/Mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga i ett vattenprov 

Uppgift

Den tävlande ska mäta pH och elektrisk ledningsförmåga i vattenprover.  

Poäng: 5 p. 

Modul 6/Separation av DNA samt bedömning av halten och renheten

Uppgift

Den tävlande ska i ett prov som malts färdigt sin separerade DNA-lösning och bestämma halten och renheten i DNA med med spektrofotometri. Med renhetsgraden kan man bedöma hur bra separationen lyckades. 

Poäng: 20 p. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners