Täsmäosaamista työelämään – kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta tarvitaan

Työelämän monimuotoisuuden arvo on noussut yleiseen keskusteluun uudella tavalla. Tämä on kuitenkin vasta hyvä alku. On aika siirtyä sanoista tekoihin.

Pohjoismaisen suurimman yritysvastuuverkoston FIBSin tutkimuksen mukaan monimuotoisuus ja inkluusio koetaan suomalaisissa yrityksissä tällä hetkellä melko olennaisina teemoina ja olennaisuuden arvioidaan edelleen kasvavan tulevaisuudessa. Työelämäosallisuuden mahdollistaminen kaikille on osa tätä kehityspolkua.

Tulevaisuuden työelämä tarvitsee kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta. Jotta tähän päästään, myös täsmätyökykyisille soveltuvat työtehtävät tulee tunnistaa ja mahdollistaa. Täsmätyökykyisillä tarkoitetaan ihmisiä, joilla on erilaisia toimintarajoitteita, jotka aiheutuvat vammoista, mielenterveyshaasteista tai muista työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Onkin hyvä muistaa, että täsmätyökykyisyys voi osua kenen tahansa kohdalle joko väliaikaisena tai pysyvänä elämänvaiheena. Jo pitkittynyt työttömyys voi vaikuttaa siihen, että työtehtäviä on alkuun mukautettava.

Näin hallitusneuvotteluiden aikaan on hyvä nostaa esiin neljä hyvää syytä edistää työelämän monimuotoisuutta ja kaikkien osallistumismahdollisuuksia työelämään:

  1. Työvoimapulan helpottamiseksi tarvitaan kaikki keinot käyttöön. Työvoimapula ei ratkea siirtämällä ihmisiä alalta toiselle. Toisaalta Suomessa on noin 65 000 täsmätyökykyistä, joilla on tietyin mukautuksin halu ja kyky tulla mukaan työelämään ja tuoda näin osaltaan helpotusta työvoimatarpeisiin.
  2. Monimuotoisuus on valtava rikkaus työyhteisöissä. Mitä useammasta näkökulmasta ihmiset oppivat katsomaan asioita, sitä parempia ratkaisuja organisaatioissa pystytään tekemään asiakkaiden hyväksi, yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi sekä toiminnan riskien pienentämäiseksi. Monimuotoisuus lisää myös innovatiivisuutta ja jatkuvaa toisilta oppimista.
  3. Sosiaalinen vastuu puhuttaa yhteiskunnassa ja työpaikoilla. Yhä useammin sekä työntekijät että asiakkaat vaativat toimenpiteitä yrityksen sosiaalisen vastuun lunastamiseksi. Täsmätyökykyisten työelämämahdollisuuksien edistäminen on osa sosiaalisen vastuu toteutumista käytännössä. Moni haluaa myös henkilökohtaisesti olla tukemassa uusia täsmätyökykyisiä työkavereitaan onnistumisessa.
  4. Varmistamalla, että täsmätyökykyiset pääsevät osallisiksi työelämästä, teemme yhteiskunnastamme vahvemman. Työelämäosallisuus lisää kokemusta elämän merkityksellisyydestä ja osallisuudesta yhteiskuntaa, syrjäytymistä estäen. Täsmätyökykyisten työllistymisen taloudellinen arvo voidaan mitata paitsi heidän työpanoksensa tuottaman arvon kautta, myös säästöinä sosiaalietuuksissa.

Johdon sitoutuminen työelämän monimuotoisuuden edistämiseen on tärkeä lähtökohta onnistumiselle. Sitoutumista voi osoittaa esimerkiksi pohtimalla rekrytointeihin valmistautuessa, onko aiemmin määritellyt toimenkuvat ainoita oikeita lähtökohtia vai voisiko sitä muokata tarjolla olevien motivoituneiden ja innokkaiden täsmätekijöiden näkökulmasta. Entä mitä koulutusta työyhteisö tarvitsee pystyäkseen parhaiten vastaanottamaan monimuotoisuutta ja hyötymään siitä?

Esimerkillä johtamista tarvitaan myös kaikkien ihmisten kohtaamisessa arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Espoossa 8.-11.5.2023 järjestettävässä Taitaja2023Espoo-tapahtumassa ratkotaan ammattiosaamisen suomenmestaruudet 47 lajissa, joissa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret mittaavat taitojaan omien ammattialojensa osaamista mittaavissa tehtävissä. Osana Taitaja-tapahtumaa kisataan myös viidessä TaitajaPLUS-lajissa, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat pääsevät näyttämään osaamisensa yhdessä muiden ammattiosaamistaan arvostavien tulevaisuuden tekijöiden kanssa. TaitajaPLUS-lajit ovat yhdenvertaisia muiden lajien kanssa järjestelyineen ja palkintoineen. Tämä on yksi esimerkki askeleista kohti entistä monimuotoisempaa työelämää. Täsmätyökykyiset on nähtävä työelämän taitajina ja tekijöinä yhdessä muiden kanssa.

Tutustu TaitajaPlus-lajeihin.

Taitajissa tavataan!

Kirjoittajat toimivat myös hallituksen jäseninä henkilöstöpalveluyritys Wenhe Oy:ssä (wenhe.fi), joka luo sosiaalisesti kestävää työllistämisen ekosysteemiä tarjoten ratkaisuita mm. täsmätyöllisyyden vahvistumiseen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kilpailija esittelee menua tarjoilija-lajissa.

Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Suomalaiset ovat jo nyt erinomaisia asiakaspalvelijoita, vaikka usein toisin väitetään. […]

Kilpailijan tehtävänä on vaihtaa törmäyksessä vaurioittunut kiinteä korinosa Mercedes Benz C-sarjan raakakoriin.

Tulevaisuuden autoala kutsuu toimialarajat rikkovia moniosaajia

Autoalaan liitettävät mielikuvat laahaavat vielä ainakin osin menneisyydessä, vaikka autoalan […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit