Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Kilpailija esittelee menua tarjoilija-lajissa.

Suomalaiset ovat jo nyt erinomaisia asiakaspalvelijoita, vaikka usein toisin väitetään. Tämä on tullut esiin useissa kansainvälissä tutkimuksissa, joissa vertaillaan asiakkaiden kokemaa palvelulaatua eri maissa. Näissä tutkimuksissa suomalaisen asiakaspalvelun valteiksi on tunnistettu luotettavuus, kielitaito, luonteva käytös ja asiakkaalle tilaa antava työote. Näiden vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa palvelualojen vetovoimaa sekä entistä vankempaa painoarvoa suomalaisessa kansantaloudessa.

Lähes kaikki toimialat ovat voimakkaassa, digitalisaation vauhdittamassa murroksessa. Kaikki, mikä on digitalisoitavissa, digitalisoidaan. Tämä tulee nähdä positiivisena ja työvoimapulasta selviämisen mahdollistavana tulevaisuuden näkymänä, joka samalla tekee tilaa inhimillisen työn ja kohtaamisten arvolle kaikessa, mitä ei voi digitalisoida.

Ihmistä tarvitaan aina, myös jatkossa. Työhön johtavan maahanmuuton lisääntyminen on vain ja ainoastaan hyvä uutinen suomalaisten palvelualojen näkökulmasta, muuten emme tulevaisuuden palvelutarpeista selviä. Samalla palvelukulttuurimme monipuolistuu, mikä on ilman muuta vahvuus, joka samalla palvelee myös monimuotoistuvaa yhteiskuntaamme. Yhä useammassa asiakaskohtaamisessa luonteva palvelukieli on englanti, mutta toki vastaan tulee kielimuurejakin. Jo nyt löytyy hyviä, digitalisaation apuvälineitä kielimuurien ylittämiseksi suomalaisessa työelämässä toimimisen alkuvaiheissa. Näitä asiakaspalvelun apuja tulee aktiivisesti yhdessä kehittää ja käyttöönottaa.

Palvelualojen veto- ja pitovoiman vahvistaminen ja tulevan palvelutason turvaaminen eri toimialoilla edellyttää toimijoiden yhteistä tahtotilaa sekä muutoskyvykkyyttä omalla toimintakentällä.

Maan tulevan hallituksen on tiedostettava, että Suomen sisällä elinkeinorakenteen muutos ja sen vauhti on hyvin erilaista. Tämä tulee huomioida elinkeino- ja koulutuspoliittisessa lainsäädännössä ja muissa painotuksissa siten, että pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvukeskuksilla on parhaat eväät onnistua palvelualan haasteidensa kääntämisessä mahdollisuuksiksi ja vastaavasti Suomen muilla alueilla omista lähtökohdistaan.

Työnantajayritysten on tunnistettava entistä selkeämmin asiakaspalvelijoiden rooli yrityksen tärkeimpinä työntekijöinä, alan veto- ja pitovoimaa tietoisesti vahvistaen. Esimerkiksi ravintola-alan kasvot ja käyntikortti ovat tarjoilijat, jotka voivat hyvällä tilannetajulla ja ammatillisella asenteella varmistaa paitsi lisämyyntiä ravintolalle myös tyytyväisen asiakkaan uuden käyntikerran ja positiivisen kokemuksen jakamisen omissa verkostoissaan. Pohdinnan paikka työnantajalle voisi olla esimerkiksi se, miten tämä yrityksen kannalta olennaisen tärkeä työpanos heijastuu asiakaspalvelutyötä tekevän palkitsemiseen.

Ammatillisen koulutuksen on elettävä ajassa ja pikemminkin vauhditettava muutosta kuin jarruttaa sitä kilpailemalla digitalisoitavien työtehtävien kanssa. Meidän tehtävämme on tukea tulevaisuuden osaajia löytämään ammatillisen roolinsa sieltä, missä ihmisen työpanos tuottaa suurinta lisäarvoa. Palvelualoilta näitä sisällöiltään uudistuneita ja uudenlaisia tehtäviä löytyy jatkossakin paljon, esimerkiksi elämyksellisyyden, high end -palveluiden ja ratkaisukeskeisyyden trendien vahvan nousun myötä.

Muutaman vuoden takaisessa Sitran Eväitä työelämään -julkaisussa nostettiin kuudeksi nuoren aikuisen työelämätaidoksi osaamisen ajan tasalla pitäminen, itsetuntemus, yhdessä tekeminen, verkostoituminen, yrittäjämäisyys ja ongelmaratkaisukyky. Nämä metataidot mahdollistavat olemassa olevan osaamisen ja uusien vastaan tulevien asioiden yhdistämisen kokonaisuuksiksi, jotka vievät nuoria ammattilaisia eteenpäin omannäköisellään työelämän polulla.

TaitajaEspoo2023 ammattiosaamisen suurtapahtumassa on ollut mahdollisuus näyttää ammatillinen osaaminen. Kisassa ratkotaan suomenmestaruudet lähes viidessäkymmenessä lajissa, joiden sisällöt tulevat ammatillisten perustutkintojen osa-alueista. Taitaja2023:n pääjärjestäjänä toimii Omnia ja se on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Suomen muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämäkumppaneiden kanssa. Mukana tapahtuman toteutuksessa on myös yli 1700 opiskelijaa. Tapahtuma tarjoaa oivan mahdollisuuden kurkistaa ammattialojen huippuosaamiseen ja tulevaisuuden näkymiin. Tervetuloa mukaan näkemään ja tekemään palvelualojen tulevaisuutta!

Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kilpailijan tehtävänä on vaihtaa törmäyksessä vaurioittunut kiinteä korinosa Mercedes Benz C-sarjan raakakoriin.

Tulevaisuuden autoala kutsuu toimialarajat rikkovia moniosaajia

Autoalaan liitettävät mielikuvat laahaavat vielä ainakin osin menneisyydessä, vaikka autoalan […]

Täsmäosaamista työelämään – kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta tarvitaan

Työelämän monimuotoisuuden arvo on noussut yleiseen keskusteluun uudella tavalla. Tämä […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit