Tulevaisuuden autoala kutsuu toimialarajat rikkovia moniosaajia

Kilpailijan tehtävänä on vaihtaa törmäyksessä vaurioittunut kiinteä korinosa Mercedes Benz C-sarjan raakakoriin.

Autoalaan liitettävät mielikuvat laahaavat vielä ainakin osin menneisyydessä, vaikka autoalan teknologinen kehitys on ollut viime vuosina merkittävämpää kuin edeltäneiden sadan vuoden aikana yhteensä. Tämän muutosvauhdin myötä myös alan osaamistarpeet muuttuvat erityisellä vauhdilla haastaen sekä alan kokeneet konkarit että nyt alaa opiskelevat. Alan tulevien työvoimatarpeiden kannalta kriittinen kysymys onkin, tunnistavatko omia tulevaisuusvalintojaan pohtivat nuoret autoalan vetovoimaiseksi ja voimakkaasti uudistuvaksi urapoluksi, jossa pääsee aidosti vaikuttamaan vihreän siirtymän toteutumiseen.

Teknologian kehittyminen ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen mahdollistavat uudenlaisia liikkumisen ratkaisuja, jossa tutkimustoiminnalla ja totutut toimialat ylittävällä koulutuksella on tärkeä rooli. Sähkö- ja hybridiautot sekä muita energiamuotoja kuten vetyä käyttävät autot yleistyvät nopeasti. Uusia palveluliiketoimintamalleja tulee markkinoille ja jakamistalous myllertää toimialaa.

Jo käynnissä olevia ja lähitulevaisuudessa jatkuvia muutoksia ovat mm. kuljettajan tukijärjestelmien yleistyminen, ajoneuvojen automaation kehittyminen sekä ajoneuvojen käyttövoimien muutos. Samalla myös ajoneuvojen ympäristövaikutuksia koskeva EU-tasoinen sääntely tiukentuu. Myös perinteinen käsitys autokaupasta on mennyt jo uusiksi. Kuluttajat ostavat yhä useammin autoja verkosta ja autoja toimitetaan tarvittaessa suoraan kotiovelle. Myös myynti- ja omistusmuodot tulevat muuttumaan ja toimitus- ja myyntitavat seuraavat uusia palveluliiketoiminnan innovaatioita. Arvoketjut lyhentyvät ja uudet palveluliiketoimintamallit tulevat perinteisen myynnin rinnalle. Nämä muutokset luovat uusia ammatillisia osaamistarpeita ja myös mahdollisuuksia sekä huolto- ja korjaamohenkilökunnalle että automyyjille.

Autoalan urapolku voi lähteä liikkeelle esimerkiksi automekaanikon tehtävistä, joissa osaamista voi syventää mielenkiinnon mukaan ja kehittyä huippuosaajaksi ammatissaan. Mikäli mekaanikon polulta haluaa vaihtaa myynnin tehtäviin, sujuu tämäkin helposti ammatillisilla täydennyskoulutuksilla. Autoala tarjoaa hyviä mahdollisuuksia myös esihenkilönä ja johtajana etenemiseen. Huolto- ja korjauspalveluita tarvitaan jatkossakin, tosin entistä ennakoivammalla otteella etäseurantajärjestelmien mahdollistamana. Monet tällä hetkellä korjaamokäynnin vaativat korjaukset hoidetaan jatkossa ohjelmistopäivityksillä tai etätoiminnoilla mm. korjaten ohjelmointiin liittyviä vikoja. Nämä uudet älykkäät toiminnot edellyttävät autoalalla toimivilta uudenlaista elektroniikan ja diagnostiikan osaamisia. Autossa olevat kamerat, tutkat sekä anturit vaativat kalibrointeja, joita tehdään myös tietokoneohjatusti. Korikorjaukset vaativat kuitenkin edelleen kädentaitoja. Uudet liitostekniikat huomioiden turvatekniikat ovat tietotaitoa vaativia töitä, joissa tarvitaan valmistus- ja materiaalitekniikan osaamista. Autojen korikorjaajista ja automaalareista on jatkuvasti pulaa.

Hyvä uutinen on se, että edellä kuvattuihin osaamisen kehitystarpeisiin haetaan aktiivisesti uudenlaisia ratkaisuja yritysten ja oppilaitosten tiiviissä yhteistyössä. Toimialan muutosvauhdissa mukana pysymisessä korostuu jatkuva osaamisen kehittäminen, jota voi toteuttaa tutkinnon osilla tai kokonaisilla ammatillisilla tutkinnoilla. Autoalan tutkintoon on otettu osia myös toimialan ulkopuolelta, esimerkiksi elektroniikan ja sähköpuolen tutkinnoista. Myynnin puolella autoala on hyödyntänyt asiakaspalveluhenkilöiden osaamisen kehittämisessä esimerkiksi liiketalouden merkonomitutkinnon tutkinnonosia. Tarvittavat osaamisen kehittämisen elementit siis ovat jo suurelta osin tarjolla, kunhan niitä luovalla tavalla yhdistelee ja hyödyntää.

Autoalan muuttuviin osaamistarpeisiin haetaan ratkaisuja myös kansainvälisesti. Käynnistymisvaiheessa oleva, EU:n rahoittama AutoCOVE-hanke toteutetaan Suomen, Baltian maiden, Saksan, Hollannin ja Ranskan autoalan oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä Omnian toimiessa konsortion koordinaattorina.

Myös alan veto- ja pitovoiman vahvistamista tarvitaan. TaitajaEspoo2023:ssa kisataan 8.–11.5.2023 ammattiosaamisen suomenmestaruuksista. Tämä suurtapahtuma tekee osaltaan näkyväksi autoalan huippuosaamista ja tulevaisuudennäkymiä. Omnia on tapahtuman pääjärjestäjä ja Autoalan keskusliitto on yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista.

Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kilpailija esittelee menua tarjoilija-lajissa.

Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Suomalaiset ovat jo nyt erinomaisia asiakaspalvelijoita, vaikka usein toisin väitetään. […]

Täsmäosaamista työelämään – kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta tarvitaan

Työelämän monimuotoisuuden arvo on noussut yleiseen keskusteluun uudella tavalla. Tämä […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit