Vanhempien vastuu nuorten toisen asteen opiskeluvalinnoissa

Muistatko vielä, millaista oli olla 15-vuotias ja tehdä valintoja omista jatko-opinnoista? Oliko sinulle selkeää, mihin hakeudut opiskelemaan? Jos oikein muistelet, voi olla, että mielessäsi pyörivät monet muut asiat tärkeämpinä kuin oman tulevaisuuden suunnittelu. Monelle nuorelle esimerkiksi kaverisuhteet ovat merkityksellisiä, kun he valitsevat tulevaa opinahjoa. Niin myös meille allekirjoittaneille aikanaan.

Yhteiskunta ja maailma ovat muuttuneet omista teinivuosistamme. On hienoa, että opintomahdollisuudet ovat monilta osin paremmat kuin aikaisemmin. Mikään valinta ei sulje erilaisia vaihtoehtoja pois. Tohtorinhattu on mahdollista saada päähän, riippumatta siitä mihin oppilaitokseen peruskoulun jälkeen päätyy.

Vanhemmilla on yhä merkittävä vaikutus nuoren tulevaisuuden suunnittelussa (ks. esim. TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2021). Tutkimusten valossa (ks mm. Skills Finland & OKM:n Ammatillisen koulutuksen vetovoimatutkimus 2020) näyttää siltä, että lukio on sekä peruskoululaisten että heidän vanhempiensa mielestä ammattikoulua houkuttelevampi vaihtoehto peruskoulun jälkeen. Erityisesti se nähdään parempana tienä jatko-opintoja ajatellen. Olemme myös omassa työssämme huomanneet, että osa nuorista kokee joutuneensa valitsemana lukion oman vanhemman painostamana. Mielenkiintoista on pysähtyä pohtimaan mistä tämä johtuu? Ajattelemmeko ehkä huomaamattamme, että lukiokoulutus on ainoa tie hyvään elämään. Voiko se johtua osin siitä, että ammatillinen koulutus on vanhemmalle itselle tuntematon? Vanhemman on hyvä miettiä, mikä vaikutus omilla käsityksillä ja haaveilla on keskustellessamme tulevaisuuden suunnitelmista nuoremme kanssa.  

Yleissivistävänä oppilaitoksena lukio antaa hyvän pohjan kaikenlaisille jatko-opinnoille ja myös aikaa miettiä, mikä on se oma juttu ja mahdollinen tulevaisuuden ala. Lukioon hakeuduttaessa mietittäväksi jää lähinnä, mihin lukioon hakeutua saaduilla arvosanoilla. Ammatilliselle puolella hakeuduttaessa homma on valitettavasti hankalampi, jos nuorella ei ole selkeää kuvaa mikä ala itseä kiinnostaisi. Mietipä taas hetki itseäsi 15-vuotiaana. Minkälaisista aloista sinä tiesit tuolloin ja mitkä olivat kokemuksesi työelämästä? Miten on nyt oman nuoresi laita?

On ollut upeata päästä tutustumaan työmme kautta useaan ammatilliseen oppilaitokseen. Olemme erittäin vaikuttuneita oppilaitosten monipuolisesta alatarjonnasta, ammattitaidosta ja upeista tiloista sekä työvälineistä. Samaa ovat sanoneet myös monet huoltajat, jotka ovat päässeet tutustumaan ammatillisiin oppilaitoksiin. Olemme myös yllättyneet ammatillisen puolen tarjoamista erilaisista tukipalveluista mahdollisia opiskelussa ilmeneviä haasteita ajatellen.

Suosittelemme tutustumaan ammatillisiin oppilaitoksiin hyvissä ajoin ennen 9.luokalla tapahtuvaa yhteishakua ja hyödyntämään esimerkiksi oppilaitosten avoimia ovia yhdessä nuoren kanssa. Oppilaitoksiin voi olla myös suoraan yhteydessä ja tiedustella miten tutustuminen olisi järjestettävissä. On huomattavasti helpompi tukea nuorta toisen asteen opintovalinnoissa, kun on itse tutustunut myös ammatilliseen puoleen. Toukokuussa 2023 ammatillisen koulutuksen Taitaja-tapahtuma on myös oiva mahdollisuus päästä tutustumaan monipuolisesti erilaisiin aloihin.

Valitsi nuori opiskelupaikakseen lukion tai ammatillisen koulutuksen, on nuoren opiskelumotivaation kannalta keskeistä löytää sellainen toisen asteen opiskelu paikka, joka on hänelle mieluinen ja vastaisi nuoren odotuksia. Tulevaisuuden valintoja tehdessään nuoren on hyvä tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Näiden löytämisessä ja sanoittamisessa vanhemmilla ja muilla nuoren läheisillä sekä koulujen aikuisilla on tärkeä rooli.

Kirjoittajat työskentelevät Suomen Vanhempainliiton Chillisti Mukana! -hankkeessa, jossa he ovat kehittäneet toisen asteen oppilaitosten kanssa kotien kanssa tehtävää yhteistyö vuodesta 2021.

Minna Palmu ja Ville Koikkalainen

Chillisti Mukana! -hanke, Suomen Vanhempainliitto ry

Tutustu myös

Tervetuloa toiselle asteelle – opas nuoren vanhemmalle

Chillisti mukana –hanke, Suomen Vanhempainliitto

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kilpailija esittelee menua tarjoilija-lajissa.

Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Suomalaiset ovat jo nyt erinomaisia asiakaspalvelijoita, vaikka usein toisin väitetään. […]

Kilpailijan tehtävänä on vaihtaa törmäyksessä vaurioittunut kiinteä korinosa Mercedes Benz C-sarjan raakakoriin.

Tulevaisuuden autoala kutsuu toimialarajat rikkovia moniosaajia

Autoalaan liitettävät mielikuvat laahaavat vielä ainakin osin menneisyydessä, vaikka autoalan […]

Täsmäosaamista työelämään – kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta tarvitaan

Työelämän monimuotoisuuden arvo on noussut yleiseen keskusteluun uudella tavalla. Tämä […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit