Vetovoimainen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen koulutus

Sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerilla että Taitaja-tapahtumien taustaorganisaationa toimivalla Skills Finlandilla on tavoitteena lisätä tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä parantaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa. Joka ikinen päivä joku ammatillisen koulutuksen opiskelija osoittaa osaamisensa työpaikalla aidoissa työelämän tehtävissä. Näytön sujuessa hyvin voi ammatillisen koulutuksen opiskelijalle avautua työpaikka. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen opiskelijat työllistyvät hyvin ja heidän osaamiselleen on kasvava tarve.

Ammatillisen koulutuksen arvostusta pitää lisätä. Suomi tarvitsee vankan ammattitaidon omaavia eri alojen ammattilaisia, joita ilman yhteiskunnan pyörät lakkaisivat nopeasti pyörimästä. Näihin eri alojen tuleviin ammattilaisiin ja heidän ammatteihinsa on mahdollisuus tutustua vuosittain järjestettävissä ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuissa, Taitaja -tapahtumissa. Vuonna 2023 Espoon Taitaja-tapahtumassa on 47 kilpailulajia.

SuPer on ollut mukana kehittämässä lähihoitajalajia alusta alkaen eli vuodesta 2002, kun lähihoitajalaji oli näytöslajina. Hyvinvointiteknologialaji oli ensimmäisen kerran kilpailulajina vuonna 2022 ja SuPer oli mukana. Vuonna 2023 SuPer on yksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian pääyhteistyökumppaneista laajalla panoksellaan sekä lähihoitajalajissa että hyvinvointiteknologialajissa. Laadukas ja ajan tasalla oleva lähihoitajakoulutus on yksi SuPerin koulutukseen liittyvistä tavoitteista. Taitaja-tapahtuma kerää yhteen eri alojen opettajia jakamaan tietoa ja löytämään yhteisiä rajapintoja eri koulutusaloille. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen opettajat voivat hyödyntää Taitaja-tehtäviä opetuksessa, vaikka opiskelijat eivät olisikaan valmistautumassa Taitaja-kilpailuihin. Taitaja-tehtävät ovat lajiohjausryhmien laatimia, joten työelämä on ollut vahvasti mukana. Työelämälähtöiset tehtävät haastavat opiskelijoita esimerkiksi simulaatio-opetuksessa.

SuPerin tavoitteena on tuoda lähihoitajan ammattia, koulutusta ja laajaa työnkuvaa tutuksi kaikille. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tekee työtä eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten asiakkaiden kanssa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.  

Lähihoitaja voi työskennellä muun muassa erikoissairaanhoidossa, palveluasumisen yksiköissä ja päiväkodissa. Hyvä koulutus luo pohjan lähihoitajan vaativaan ammattiin.

Lähihoitajan työssä korostuvat laaja-alaisen tietotaidon lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot, eettiset periaatteet ja asiakasturvallisuus. Näitä eri osaamisiaan Suomen parhaat lähihoitajaopiskelijat osoittavat Taitaja-tapahtumassa Espoossa 2023. SuPer on lähihoitajien ja lähihoitajiksi opiskelevien oma liitto ja on tänäkin vuonna mukana sekä lähihoitajalajin että hyvinvointiteknologialajin järjestämisessä.

Silja Paavola

SuPerin puheenjohtaja

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tutustu myös

Lähihoitaja, arvokasta ja ihmisläheistä työtä

Opiskelijajäsenyys SuPerissa (superliitto.fi)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Kilpailija esittelee menua tarjoilija-lajissa.

Tehdään yhdessä palvelualojen tulevaisuus

Suomalaiset ovat jo nyt erinomaisia asiakaspalvelijoita, vaikka usein toisin väitetään. […]

Kilpailijan tehtävänä on vaihtaa törmäyksessä vaurioittunut kiinteä korinosa Mercedes Benz C-sarjan raakakoriin.

Tulevaisuuden autoala kutsuu toimialarajat rikkovia moniosaajia

Autoalaan liitettävät mielikuvat laahaavat vielä ainakin osin menneisyydessä, vaikka autoalan […]

Täsmäosaamista työelämään – kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta tarvitaan

Työelämän monimuotoisuuden arvo on noussut yleiseen keskusteluun uudella tavalla. Tämä […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit