AN2 Väggmålning

I yrkesuppvisningsgrenen AN2 görs konst med temat ”Mot en strålande framtid”.

#mästare2023 #väggmålning #VarPro

Vad handlar väggmålning om?

Väggmålningar är stora muraler som beställs för olika ändamål både på den konstnärliga och den kommersiella sidan.

Var kan man lära sig väggmålning? Vem undervisar i det?

Man kan studera väggmålning som en del av grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, inom kompetensområdet för visuell framställning.

Till vad och var används väggmålningar?

Väggmålningar används i samband med förnyande och dekoration av byggnaders fasader samt för reklamändamål. Beställare kan t.ex. vara bostadsbolag, organisationer, föreningar, idrottslag, restauranger eller privata beställare.

Vem gör väggmålningar och inom vilka arbetsuppgifter?

Väggmålningar görs av bildkonstnärer och yrkesfolk inom den visuella branschen.

Behöver man ta något särskilt i beaktande vid utförandet av väggmålningar?

Muralmålningar görs med samma professionella målarfärg som för andra målade ytor, fasadfärger används på fasader och inomhusfärger inne i byggnader. Målarfärg som förbättrar betong kan också användas. Beroende på beställningen och väggens höjd kan arbetssäkerhetskort, personlyftkort, skyddsdräkter, hjälm, skyddsskor och sele behövas.

Yrkesuppvisningsgren AN2 i Hagalund idrottspark

Baserat på de skisser som gjorts i förhandstävlingen gör de arbetsgrupper som kommit till finalen målningar på 4 x 1,5 meter stora skivor under Mästare-evenemanget. Temat för alla arbeten är Mot en strålande framtid. Arbetsgrupperna får förutom vit färg använda sig av fyra förutbestämda nyanser, från vilka de måste lyckas blanda de nyanser som finns i deras skisser.

Bedömningskriterierna är

  • Hur arbetet löper och hur man engagerar sig i uppgiften som arbetsgrupp.
  • Lyckad användning av material och materialets tillräcklighet och spill.
  • Enhetligt utförande av skissen på väggen.
  • Hur väl verket lyckats och hur väl det tar upp temat

Får besökarna delta och på vilket sätt?

Besökarna får rösta på den väggmålningsplan som de anser vara bäst.

Ställ in dig på konstens frekvens på Instagram @dandysteele (instagram.com)

Finalister

Teija Kalijärvi ja Helmi Nisumäki, Hyria

Noomi Hallamaa, Anna Kattelus ja Mirella Heiskanen, Hyria

Emilio Mäkipää ja Djemile, Keuda

Iiris Mujunen, Victor Nuutinen ja Anna Kiiliäinen, Keuda

Ulrika Köngäs ja Anni Saarinen, Omnia

Anna Karihaara, Nikita Murashov ja Ari Koskela, Omnia

Domare

  • Taneli Stenberg
  • Anetta Lukjanova
  • Jussi TwoSeven

Grenansvariga

Evenemangets huvudsamarbetspartners