105 Användning av skogsmaskin

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom skogsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är producent av skogsenergi, skogsmaskinsmontör, skogsmaskinsförare och skogsarbetare-skogsserviceproducent.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla att utföra skotning av virke, jordbearbetning och skogsvård med maskin, skogsarbetare eller skogsserviceproducent, producent av skogsenergi eller skogsmaskinsmontör.

#mästare2023 #användningavskogsmaskin #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen. Tävlingsuppgifterna består av arbetsuppgifter som hör till användningen av skogsmaskin. I uppgifterna bedöms teoretiska färdigheter och praktisk arbetsskicklighet.

Kunskaper som bedöms är användning av skogsmaskin, planering av det egna arbete, kvalitetskontroll, behärskande av arbetsmängden, arbetssäkerhet, renlighet, miljö och systematik samt samarbetsförmåga. De maskiner, redskap och den utrustning som används i tävlingsuppgifterna definieras noggrant före tävlingen. Tävlingsuppgifterna är indelade i moduler så att det är möjligt att bedöma dem dagligen.


Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen:

 • skötsel och nyttjande av skog
 • underhåll av skogsmaskiner
 • maskinell avverkning
 • närtransport av virke.
 • Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen.

Styrgrupp

 • Markku Anttoora, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Jani Kujansuu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Pekka Dahlqvist, Savon ammattiopisto
 • Jouni Kortetjärvi, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
 • Vesa Saksman, TTS Työtehoseura 
 • Jussi Ruuttula, John Deere Forestry Oy 
 • Kari Nevanperä, John Deere Forestry Oy 
 • Janne Kangassalo, JK Forest Oy 
 • Antti Koistinen, Koneurakointi T. Wirman Ky 
 • Jaana Villikka-Storm, Opetushallitus 

”Skogsmaskinsförare har fritt och ansvarsfullt arbete”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners