405 Rörläggning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdet för rörmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel inom byggnadsindustrin, i ett fastighetskötselbolag eller i ett kommunalt vatten-, avlopps- eller energiverk.

#mästare2023 #rörläggning #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen i husteknik, kompetensområdet för rörmontering. Den lämpligaste utbildningen för en tävlande som deltar i rörläggningsgrenen är grundexamen inom husteknik, kompetensområdet för rörmontering.

För de studerande som inlett sina studier enligt examensgrunderna är den lämpligaste utbildningen kompetensområdet för rörmontering med inriktningsalternativet för rörmontör eller värmeelementsmontör. De som avlagt examen får i huvudsak arbetsuppgifter inom VS-installation eller -underhåll.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Examens- och läroplansbaserade kunskapsområden för grenen rörmontering är grundkunskaper inom husteknik, VS-installation, svetsteknik samt mätnings-, reglerings- och automationsteknik.

Styrgrupp

 • Jari Niinimäki, Kouvolan ammattiopisto Oy 
 • Tommi Mäntylä, Tampereen seudun ammattiopisto 
 • Matti Mikkonen, Savon ammattiopisto 
 • Petri Leinonen, Savon ammattiopisto 
 • Sauli Jaara, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
 • Pauli Luokkala, Consti talotekniikka Oy  
 • Pekka Vesterinen, Atolli Oy
 • Tero Hietava, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Hanna Rohtsalu, Hyria koulutus  
 • Roope Honkala, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Elmeri Paltamaa, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 

”Rörmontering kräver tankearbete”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners