Karriärstigar

Kunde en lämplig karriärstig eller ett drömyrke hittas vid evenemanget Mästare2023 Esbo?

Evenemanget Mästare2023 erbjuder deltagare en möjlighet att se, uppleva och bekanta sig med yrken, utbildningar och arbetsliv inom olika branscher.

På evenemanget får du följa med framtidens unga, handlingskraftiga och strålande topptalanger i 47 olika grenar samt i tre yrkesuppvisningar. På plats under evenemanget finns studerande inom yrkesutbildningen, handledande personal och representanter för näringslivet. Det är möjligt att i praktiken prova på arbetsuppgifter i olika branscher vid evenemanget.

Karriärstigarna genomförs stegvis

Karriärstigarna vid Mästare2023-evenemanget är en helhet som riktar sig till grundskolorna och målet är att erbjuda elever och personal som jobbar med dem en möjlighet att bekanta sig med yrkesområden, utbildning och arbetslivssamarbete inom yrkesutbildningen. Materialet lämpar sig väl för alla som funderar på karriärval eller -byte. Karriärstigsuppgifterna är till för att genomföras stegvis; före, under och efter evenemanget.

Karriärstigarna innehåller

  1. Före evenemanget finns karriärstigsuppgifter i appen Jobbcoachen eller på webbsidorna för Duunikoutsi-Jobbcoachen
  2. Under evenemanget finns Mästare2023-mobilspelet och karriärstigarna
  3. Efter evenemanget finns det en responsenkät i mobilspelet och en fortsättning för karriärhandledning – hittade jag min karriärstig och mitt drömyrke?

Med hjälp av förhandsuppgifterna är det möjligt att orientera sig och bekanta sig med evenemanget Mästare2023 samt de yrken som kan ses vid evenemanget. Med hjälp av förhandsuppgifterna kan man fundera över det egna kunnandet, vad som intresserar och hitta utbildningar och branscher man vill fördjupa sig i.

Förhandsuppgifterna om karriärstigarna och Mästare23-mobilspelet kan användas som stöd för karriärhandledning och -planering före, under och efter evenemanget. Efter evenemanget får man besvara responsenkäten och man kan fortsätta föra handledningssamtal utgående från de yrkesområden som intresserar en själv.

Kom med och hitta din egen inriktning

Mer information och material för Karriärstigshelheten hittar du via länken nedan. Vi ses i Esbo i maj!

Mera info ger

Tarja Partanen

Studiehandledningen

tarja.partanen@omnia.fi

040 512 0732

Du kanske är intresserad av

Utvecklats i samarbete med

Evenemangets huvudsamarbetspartners