606 Styckegodsautomation

Grenens uppgifter grundar sig på grundexamen inom maskin- och produktionsteknik och el- och automationsbranschen. Yrkesbenämningen inom grundexamen automationsmontör eller maskinautomationsmontör.

#mästare2023 #styckegodsautomation #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Inom styckegodsautomation kombineras mekaniska maskiner, t.ex. hydraulik och pneumatik samt elteknik/automation. Inom branschens yrken behövs kunnande inom maskin- och produktionsteknik samt kunnande inom el- och automationsbranschen.

En automationsmontör arbetar med styckegods-, process- eller fastighetsautomation, samt med den nya generationens automationsapplikationer, bl.a. IoT (Internet of Things). I sitt arbete utför en montör monterings-, övervaknings-, underhålls- och ibruktagningsuppgifter.

En automationsmontör ska känna till flera olika apparat-, komponent- och styrsystemtillverkares produkter och kunna installera, koppla, använda och programmera dem. Sådana anordningar är t.ex. programmerbar logik, justerbara och parameterbara sensorer, fotoelektriska sensorer, pekskärmar, industrirobotar, frekvensomvandlare, pneumatikkomponenter, anordningar som hör till maskinsäkerhet samt olika installationsutrustning.

Tävlingen är en partävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (5) i el- och automationsbranschen samt maskin- och produktionsteknik och automation samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

Styrgrupp

  • Pauli Isoaho, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Timo Witikainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Hannu Hyvärinen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Mikko Irri, Sick Oy
  • Jyri Tulonen, Turun ammatti-instituutti
  • Juhani Nygren, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Jari Saarinen, Satakunnan Ammattikorkeakoulu
  • Jarno Pöntinen, Opetushallitus
  • Tomi Ahokas, Opetushallitus

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners