311 Djurskötare

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom lantbruksbranschen. Grundexamens examensbenämningar är djurskötare.

En djurskötare kan arbeta till exempel som boskapsskötare, lantbruksavbytare, landsbygdsföretagare eller i en husdjurspark, djuraffär och djurpensionat.

#mästare2023 #djurskötare #VarPro

Semifinal

Sidan kommer att publiceras senare.

Final

Sidan publiceras i mars 2023.

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Djurskötarens uppgifter baserar sig på kraven för grundexamen inom lantbruksbranschen. Uppgifternas baserar sig på skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande, näring, centrala livsfunktioner samt hälsovård.
Kravnivån är i enlighet med examensgrundernas berömliga nivå.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för djurens välmående under olika omständigheter och syften. Den tävlande känner djurets artspecifika beteende och grundbehov och kan på basen av dessa anpassa sitt kunnande inom djurskötsel. Den tävlande ska kunna hantera djur på rätt sätt och med beaktande av etiska principer.

För att lyckas i tävlingen ska den tävlande, förutom att ha goda djurskötarkunskaper, även kunna ta ansvar, ta egna initiativ, vara kvalitetsmedveten och kunna samarbeta samt känna till principerna för hållbar utveckling. Den tävlande arbetar planenligt och beaktar arbetssäkerhet i sin verksamhet.

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen kommer att publiceras senare.

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.