302 Frisering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensgrunderna i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är frisör, kosmetikrådgivare, kosmetolog och barberare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i vid en friser- eller barberarsalong som självständig företagare, som anställd, med hyrd stol eller som avtalsföretagare.

#mästare2023 #frisering #VarPro


Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kravnivån berömliga i kompetensområdet för barberar- och för frisörarbete i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. Examensbenämning är frisör/barberare.

Barberare och frisörer kan på ett mångsidigt sätt betjäna kunder i olika hår- och skäggbehandlingar. Förutom kundbetjäningsförmåga är en god produktkännedom och omsorg om arbets- och kundsäkerheten central i kunnandet. I yrket betonas även företagsamhet.

Tävlingsuppgifterna är i enlighet med examensgrunderna och motsvarar det kunnande som behövs i arbetslivet. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras för påvisande av kunnande i examen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kunskapsområden i frisering:

 • försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen
 • frisörtjänster
 • barberartjänster
 • tjänster för fest och temafrisyrer
 • färgningstjänster
 • strukturbehandlingar.

En framgångsrik tävlande ska dessutom ha/kunna:

 • tekniskt och konstnärligt kunnande inom barberar- och frisörarbetet 
 • självständigt planera och genomföra uppgifter inom branschen
 • betjäna kunder
 • sälja och marknadsföra produkter och tjänster
 • den teori som styr arbetet
 • arbeta säkert, hygieniskt och ergonomiskt
 • arbeta ekonomiskt och iaktta hållbar utveckling
 • arbeta enligt etiska och estetiska principer.

Styrgrupp

 • Kirsi Hangasmaa, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 
 • Jorma Aartonen, Savon koulutuskuntayhtymä  
 • Ulla Tila, Savon koulutuskuntayhtymä 
 • Satu Laiho, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Heli Råglund, Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
 • Pia Forsblom, Salon Klipsi 
 • Katariina Tamminen, Wella Finland Oy 
 • Sanna Lindfors, Parturi-kampaamo Hiuslinna Oy 
 • Anna Sarpio, Opetushallitus 
 • Tiina Korkeakoski, Four Reasons 
 • Antero Lahtinen, Four Reasons 

”Frisörens arbete är kreativt och människonära”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners