Mästare -organisationen

Evenemanget Mästare2023 Esbo arrangeras av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Skills Finland fungerar som bakgrundsorganisation för evenemanget.

Jury | Taitaja2023

Överdomare

  • Tapio Kattainen, juryn puheenjohtaja

Medlemskap

  • Thomas Vasenius, Taitaja2023-kilpailujohtaja
  • Diana Bergroth‐Lampinen, Taitaja2022-kilpailujohtaja
  • Petteri Makkonen, Taitaja2024 kilpailujohtaja 
  • Hanna Autere, Opetushallitus
  • Petri Hämäläinen, TaitajaPLUS  

Expertmedlemskap

  • Petri Hörkkö, Skills Finland   
  • Vesa Iltola, Gradia    
  • Päivi Vuorihuhta, Taitaja2023 kilpailupäällikkö

Styrgrupperna

Tävlingsgrenarnas planering görs i grenspecifik styrgrupp, vars sammansättning hittar på grenarnas egna undersidor.

Mästares tävlingskansli

Mästare2023 Esbo-evenemanget ordnas och koordineras av Mästares tävlingskansli.

Evenemangets huvudsamarbetspartners