Samarbetspartners

Mästare2023 Esbo, FM-tävlingen i yrkesskicklighet, visar på ett unikt sätt möjligheterna inom yrkesutbildning för företag, studerande, lärare, studiehandledare samt för allmänheten.

I Hagalunds idrottspark den 8-11.5.2023 tävlar de bästa i sin åldersklass inom 50 olika tävlingsgrenar baserade på yrkesinriktade grundexamina, allt från montörer till kundbetjänare, chaufförer och kodare. Dessutom deltar också åk 7–9 i den egna Mästare9-tävlingen.

Det totala antalet tävlande i detta storevenemang uppgår till ca 500, och Esbo fylls med framtidens förmågor och talanger från olika branscher. Även en rad olika sidoevenemang arrangeras samtidigt runt om i Esbo.

Till Mästare2023-evenemanget i Esbo kommer de mest eftertraktade arbetsgivarna och de mest intressanta samarbetspartnerna med chansen att hitta passliga förmågor och yrkesskickliga proffs – var en av dem du också!

Kom med som partner i Mästare2023-tävlingen

Genom att gå med som samarbetspartner får ditt företag synlighet inom fältet för yrkesutbildning och spetskompetens. Vi öppnar upp dörrarna för samarbete inom yrkesutbildningen och med äkta växelverkan.

Enligt behoven inom ditt företag hittar vi tillsammans personer som är yrkesskickliga och intresserade av samarbete, både bland läroanstalterna och bland våra samarbetsföretag.

Som partner får du chansen att njuta av allt det som Mästare2023-evenemanget erbjuder, och du får samtidigt den bästa nyttan från Finlands största evenemang inom yrkesutbildningen.

Ta kontakt redan idag så vi kan påbörja vår gemensamma resa mot Mästare2023 storevenemanget i Esbo och alla de fina möjligheter som evenemanget erbjuder!

Mästare2023 Esbo partnerskapspaket

Innehållet i ett partnerskapspaket kan bestå av pengar, maskiner, apparater, tjänster, arbetsinsatser eller en kombination av dessa för att förverkliga Mästare2023-evenemanget.

Innehållet och ersättningen kan variera mellan olika tävlingsgrenar.

Bekanta dig med partnerskapspaketen

Som partner kan du välja det lämpligaste paketet för ditt företag eller delta i evenemanget på ett flertal olika sätt – vi skräddarsyr ett passligt paket åt ditt företag. Låt oss tillsammans skapa fina tävlingar i Esbo!

Paket för Huvudsamarbetspartner/beräknat värde 35 000€

Innehåller

Rekry-samarbete paket A

 • Att lära i arbetslivet – träffar för företag och läroanstalter
 • Sammansättning av nätverket Att lära i arbetslivet för Mästare2023-partnerföretagen
 • Sammansättning av Läroavtalsnätverk
 • Mästare2023-rekryträffar

Läroanstaltssamarbete paket A

 • Samarbetsträff för Mästare2023-partnerföretagen och läroanstalterna
 • Sammanställning och delning av Mästare2023-samarbetsnätverkets kontaktuppgifter
 • Insamling, utveckling, delning av användbara samarbetskoncept
 • OpenDay-verksamhet
 • Expertutbyten som man skilt kommer överens om
 • Skolningstillfällen för arbetsmetoder och produkter vid läroanstalterna som man skilt kommer överens om
 • Campusbesök.

Somepaket A

 • Bloggtext på taitaja2023.fi-webben
 • Instagram och Facebook-inlägg: presentation av samarbetsparter.

Synlighet på taitaja2023.fi-webben

 • Logo på alla Taitaja2023.fi -webbsidor.

Synlighet på grenområde* paket A

 • Logo på skärmar under evenemangsdagarna
 • Logo på grenområdets infoskärm

*Synlighet på grenområde preciseras noggrannare då planeringen av tävlingsområdena är färdiga.  

Utställningsbord på evenemangstorget

 •  Utställningsbord på evenemangstorget på tisdagen 8.5. och onsdagen 9.5.

Mestari-partnerskap/beräknat värde 14 000€

Innehåller

Rekry-samarbetspaket paket B

 • Sammansättning av nätverket Att lära i arbetslivet för Mästare2023-partnerföretagen
 • Sammansättning av Läroavtalsnätverk

Läroanstaltssamarbete paket B

 • Sammanställning och delning av Mästare2023-samarbetsnätverkets kontaktuppgifter
 • Insamling, utveckling, delning av användbara samarbetskoncept
 • Expertutbyten som man skilt kommer överens om
 • Campusbesök.

Somepaket B

 • Instagram-inlägg: presentation av samarbetsparter.

Synlighet på taitaja2023.fi-webben

 • Logo på tävlingsgrenens Taitaja2023.fi -webbsida.

Pop-up utställningsbord på evenemangstorget

 •  Pop-up utställningsbord på evenemangstorget på tisdagen 8.5. eller onsdagen 9.5.

Synlighet på grenområde* paket B

 • Logo på grenområdets infoskärm

*Synlighet på grenområde preciseras noggrannare då planeringen av tävlingsområdena är färdiga.  

Kisälli-partnerskap/beräknat värde 7 000€

Innehåller

Läroanstaltssamarbete paket C

 • Sammanställning och delning av Mästare2023-samarbetsnätverkets kontaktuppgifter
 • Insamling, utveckling, delning av användbara samarbetskoncept
 • Campusbesök.

Somepaket C

 • Instagram inlägg: bild/inlägg om samarbetspartner

Synlighet på taitaja2023.fi-webben

 • Logo på tävlingsgrenens Taitaja2023.fi -webbsida.

Synlighet på grenområde* paket C

 • Logo på grenområdets infoskärm

*Synlighet på grenområde preciseras noggrannare då planeringen av tävlingsområdena är färdiga.  

Räätäli-partnerskap/beräknat värde 3 000€

Innehåller

Läroanstaltssamarbete paket D

 • Sammanställning och delning av Mästare2023-samarbetsnätverkets kontaktuppgifter
 • Campusbesök.

Synlighet på grenområde

 • Logo på grenområdets infoskärm

Synlighet på taitaja2023.fi-webben

 • Logo på tävlingsgrenens Taitaja2023.fi -webbsida.

Prispartnerskap/värde 1 800€

Innehåller

 • Logo på tävlingsgrenens Taitaja2023.fi -webbsida
 • Logo på grenområdets infoskärm
 • Synlighet i samband med prisutdelningen

Prispartnern donerar 1800€ som prispengar att delas ut på prisutdelningen åt de tävlande som lyckas bäst i Mästare2023-tävlingen.

Domarpartnerskap/beräknat värde 500€

Innehåller

 • Logo på grenområdets infoskärm
 • Logo på tävlingsgrenens Taitaja2023.fi -webbsida.

Evenemangets huvudsamarbetspartners