Industri

602 Elektronik och robotik
603 CNC-maskinbearbetning
604 Laborant
605 Svetsning
606 Styckegodsautomation
607 Maskinmontering och underhåll

Evenemangets huvudsamarbetspartners