401 Snickare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom träindustrin och konstindustrin. Examensbenämningarna i grundexamen är snickare och artesan.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i företag som tillverkar träkonstruktionsdelar, i tillverknings- och vidareförädlingsuppgifter inom såg- och träskiveindustrin, i snickerier, möbelfabriker och verkstäder eller som självständig företagare.

#mästare2023 #möbelsnickare #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I tävlingen tillverkas en typisk produkt för möbelsnickaren. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt CNC-maskin. Den tävlande kan planera de olika arbetsskedena för tillverkningen av produkten samt arbeta på ett säkert sätt. Produkten ska vara klar i tid, måttnoggrann och uppfylla kvalitetskraven. Den färdiga produkten håller hög kvalitet och ska vara säljbar.  

Tävlingsarbetet tillverkas av det material som finns på tävlingsplatsen, och enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. Bedömningen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna. En separat introduktion ges för programmering och användning av CNC-maskinen.

Tävlingen är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Krav på kunnande (berömlig nivå i examensgrunderna).

En framgångsrik tävlande behärskar följande innehåll i grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom trä- och konstindustri:

 • arbeten för maskinbearbetning, beslag, montering och slutbearbetning inom möbelindustrin
 • planering av tillverkningen
 • grunderna i CNC-programmering, arbetsritningar och -bestämmelser
 • kundinriktad tillverkning
 • centrala aspekter inom företagsamhet och yrkesetik
 • principerna för hållbar utveckling
 • arbetssäkerhet och -ergonomi.

Kunskapskrav:

 • förmåga att läsa ritningar
 • uppgörande av kapnota
 • behärskande av de vanligaste metoderna och konstruktionerna inom träbearbetning
 • materialkännedom
 • behärskande av de vanligaste verktygen och bearbetningsmaskinerna
 • behärskande av handverktyg och maskiner
 • maskinbearbetnings-, beslag-, monterings- och slutfinisharbete inom möbelindustrin
 • användning och programmering av CNC-maskin
 • arbetssäkerhet
 • grunderna för slutfinish av möbler
 • kundinriktad tillverkning.

Styrgrupp

 • Wili Vuorinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Juhani Horelli, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Kari Murro, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Petri Pöysti, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 
 • Vesa Kupila, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
 • Marko Varjos, Koulutuskeskus Salpaus
 • Jaakko Järvi, Puulon Oy 
 • Leo Piittala, L. Piittala Oy 
 • Jarno Pöntinen, Opetushallitus 

”Ju mer invecklad en möbel är, desto nöjdare är snickaren”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners