410 Anläggning av grönområde

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter inom anläggning av grönområden eller på grönområden.

#mästare2023 #anläggningavgrönområde #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Anläggning av grönområde är en teknisk yrkesbransch där man använder många olika slags maskiner och anordningar. Även växtanvändning och växtkännedom har en viktig roll. Tävlingsuppgiften kan bestå av planteringar, stenläggning, trappor samt olika slags material inom anläggning av grönområden.

Tävlingen är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet i uppgiftsmodulerna samstämmer med kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Styrgrupp

  • Mika Rohunen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Minna Pasenius, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
  • Sanna Kivistö, Savon ammattiopisto 
  • Jussi Häkkinen, Bitucomp Oy 
  • Ismo Lindroth, Koulutuskuntayhtymä OSAO 
  • Ari Peltola, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

”Trädgårdsmästaren arbetar med stenar och växter”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners