306 Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare. I grenen för rengöringsservice sker tävlingen inom yrkesbenämningen för lokal- och hemvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra kundobjekt.

#mästare2023 #rengöringsservice #VarPro

Resultat

Resultaten kommer att publiceras efter finalen.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsbranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika omgivningar och miljöer, samt andra rengörings- och fastighetsserviceuppgifter utgående från kundens behov. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

Tävlingen är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.

Styrgrupp

 • Tarja Julku, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Heidi Nousiainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Arto Pekkala, Opetushallitus 
 • Tuija Peni, Länsirannikon koulutus Oy Winnova 
 • Katja Piiparinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky 
 • Sirpa Janhunen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky 
 • Minna Kyllinen 
 • Seija Hiltunen, Espoon Kaupunki 
 • Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry 
 • Merja Oljakka, Sol Palvelut 
 • Arto Seppälä, Kirkkonummen kunta 
 • Jukka Tapola, CC-tukku Oy 

”Saara blev intresserad av städning och studentkåren”

Läs om karriärberättelser i branschen (ammattiosaaja.fi/sv).

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners